Tom 9, Supl. D (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-09-05
Wyświetlenia strony 75
Wyświetlenia/pobrania artykułu 17
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Leczenie pierwszej linii przerzutowego raka brodawkowatego nerki z komponentą raka jasnokomórkowego z zastosowaniem kabozantynibu

Agata Sałek-Zań1

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 47-letniego chorego z rozpoznanym rakiem brodawkowatym nerki z komponentą raka jasnokomórkowego (do 30% utkania guza). U pacjenta, po 6 miesiącach od leczenia radykalnego, stwierdzono rozsiew raka nerki do płuc, węzłów chłonnych klatki piersiowej i jamy brzusznej, wszczepy do opłucnej oraz płyn w prawej jamie opłucnowej.

W chwili rozpoznania choroby przerzutowej pacjent, z uwagi na wynik histopatologiczny, nie mógł otrzymać terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych w ramach podstawowego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Wobec powyższego wystąpiono i uzyskano zgodę Konsultanta Wojewódzkiego na terapię kabozantynibem jako ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). W trakcie terapii u Pacjenta stwierdzono większość działań niepożądanych, które można zaobserwować podczas terapii kabozantynibem. Aktualnie są one skutecznie kontrolowane. W wyniku stosowanego leczenia celowanego uzyskano częściową remisję choroby. Pacjent dotychczas otrzymał 19 serii terapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Mohd AB, Ghannam RA, Mohd OB, et al. Etiologies, Gross Appearance, Histopathological Patterns, Prognosis, and Best Treatments for Subtypes of Renal Carcinoma: An Educational Review. Cureus. 2022; 14(12): e32338.
 2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71(3): 209–249.
 3. Chawla NS, Sayegh N, Prajapati S, et al. An Update on the Treatment of Papillary Renal Cell Carcinoma. Cancers (Basel). 2023; 15(3).
 4. Moch H, Amin MB, Berney DM, et al. The 2022 World Health Organization Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. Eur Urol. 2022; 82(5): 458–468.
 5. Angori S, Lobo J, Moch H. Papillary renal cell carcinoma: current and controversial issues. Curr Opin Urol. 2022; 32(4): 344–351.
 6. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cabometyx-epar-product-information_pl.pdf.
 7. European Medicines Agency. Cabometyx. Summary of product characteristics. www.ema.europa (07.03.2017).
 8. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al. METEOR investigators. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016; 17(7): 917–927.
 9. Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance A031203 CABOSUN randomised trial): Progression-free survival by independent review and overall survival update. Eur J Cancer. 2018; 94: 115–125.
 10. Pal SK, Tangen C, Thompson IM, et al. A comparison of sunitinib with cabozantinib, crizotinib, and savolitinib for treatment of advanced papillary renal cell carcinoma: a randomised, open-label, phase 2 trial. Lancet. 2021; 397(10275): 695–703.
 11. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-czerwca-2023-r-w-sprawie-wykazu-lekow-refundowanych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2023-r..