Tom 9, Supl. B (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-08-31
Wyświetlenia strony 93
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź na terapię pembrolizumabem u chorych na raka płuca

Dominika Wróblewska1

Streszczenie

Wobec dotychczasowej niskiej skuteczności leczenia klasyczną chemioterapią, w raku płuca stosuje się̨ immunoterapię. To leczenie ma na celu powstrzymać raka przed ucieczką spod nadzoru immunologicznego. Jednym z podstawowych zadań układu immunologicznego jest odróżnianie komórek własnych od obcych. Aby ten proces mógł przebiegać prawidłowo, zaangażowanych jest wiele białek biorących udział w skomplikowanych procesach na poziomie molekularnym. Aby lepiej poznać te mechanizmy i doczekać się ich wykorzystania w terapii musiało minąć wiele lat. W 2018 roku 2 wspaniałych naukowców Amerykanin James P.Allison i Japończyk Tasuku Honjo otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Rezultatem ich badań było odblokowanie działania układu immunologicznego z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych, a tym samym przyczyniło się do wprowadzenia nowej kategorii leków immunokompetentnych w leczeniu chorób nowotworowych. Celami tych leków są w cząsteczki CTLA-4 oraz PD-1/PD-L1. Do tych leków należy m. in. pembrolizumab. Immunoterapia otworzyła nowy rozdział w leczeniu raka płuca i dla wielu chorych, przy mobilizacji ich układu immunologicznego, pozwoliła zatrzymać rozwój choroby na wiele miesięcy, a nawet lat.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71(3): 209–249.
  2. Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin. 2015; 65(2): 87–108.
  3. Barta JA, Powell CA, Wisnivesky JP. Global Epidemiology of Lung Cancer. Ann Glob Health. 2019; 85(1).
  4. Wojas-Krawczyk K, Krawczyk P. Mechanizmy działania immunoterapii chorób nowotworowych. Część II. ; 2018: 2–3.
  5. Kopiński P, Giżycka A, Macko M, Chorostowska-Wynimko J. Immunoterapia raka płuca. Część I: Immunoterapia bierna. In: Wysocki P. ed. Immunonkologia. Wydanie II. Via Medica, Kraków 2019: 47.
  6. Krzakowski M, Jassem J, Antczak A, et al. Thoracic neoplasms. Oncology in Clinical Practice. 2022; 18(1): 1–39.
  7. Shimosato Y, Suzuki A, Hashimoto T, et al. Prognostic implications of fibrotic focus (scar) in small peripheral lung cancers. Am J Surg Pathol. 1980; 4(4): 365–373.
  8. Koss M, Travis WD, Moran C, et al. Pseudomesotheliomatous adeno-carcinoma: a reappraisal. Semin Diagn Pathol. 1992; 9: 11723.
  9. Kozakiewicz B, Kaczmarczyk M. Cisplatyna – lek z przypadku Curr. Gynecol. Oncol. Curr Gynecol Oncol. 2012; 10(2): 131–140.
  10. Jassem J. Systemowe leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca—Od nihilizmu do nadziei. Advances in Respiratory Medicine. 2014; 82(2): 79–81.