Tom 9, Supl. B (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-08-31
Wyświetlenia strony 93
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź na leczenie pembrolizumabem w monoterapii w niedrobnokomórkowym raku płuca

Adrianna Gęga-Czarnota1

Streszczenie

W pracy opisano przypadek 66-letniej pacjentki z niedrobnokomórkowym rozsianym rakiem płuca, z ekspresją PD-L1 powyżej 50%. Do chwili obecnej chora jest leczona pembrolizumabem w monoterapii. Przedstawiono toksyczności występujące w trakcie leczenia oraz ich możliwy związek z immunoterapią.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Krzakowski M, Jassem J, Antczak A, et al. Thoracic neoplasms. Oncology in Clinical Practice. 2022; 18(1): 1–39.
  2. Kaltwasser K. New 5-Year KEYNOTE-024 Data Show Pembrolizumab Continues to Prolong OS in NSCLC. Cancer Network. 2021.
  3. Krzakowski M, Wojtukiewicza MZ. Pierwotne nowotwory klatki piersiowej. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. AsteriaMed, Gdańsk 2022.