Tom 9, Supl. A (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-08-31
Wyświetlenia strony 95
Wyświetlenia/pobrania artykułu 23
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kryteria programu lekowego B.9. — pacjentka HR+/HER2– w drugiej linii leczenia rybocyklibem z fulwestrantem

Małgorzata Meluch1

Streszczenie

Leczenie inhibitorami CDK 4/6 stanowi obecnie standard leczenia pierwszej lub drugiej linii zaawansowanego hormonozależnego raka piersi. W znaczący sposób leki te wydłużają czas wolny od progresji choroby. W przypadku rybocyklibu i abemacyklibu w połączeniu z inhibitorami aromatazy lub fulwestrantem wykazano także wydłużenie czasu całkowitego przeżycia.  Skuteczność połączenia rybocyklibu z fulwestrantem w II linii leczenia zaawansowanego ER/PGR (+) raka piersi została potwierdzona w badaniu III fazy MONALEESA-3. W pracy przedstawiony został przypadek pacjentki leczonej z powodu pierwotnie miejscowego hormonozależnego raka piersi, z masywną progresją choroby do płuc, znacznym pogorszeniem stanu ogólnego, u której w pierwszej linii leczenia zastosowano chemioterapię dwulekową, a w drugiej linii rybocyklib z fulwestrantem uzyskując poprawę stanu ogólnego pacjentki, oraz długotrwałą odpowiedź na leczenie wynoszącą ponad dwa lata. Zastosowane leczenie obecnie dostępne jest w Polsce w ramach programu lekowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2020; 382(6): 514–524.
 2. Brufsky AM. Long-term management of patients with hormone receptor-positive metastatic breast cancer: Concepts for sequential and combination endocrine-based therapies. Cancer Treat Rev. 2017; 59: 22–32.
 3. Meegdes M, Geurts SME, Erdkamp FLG, et al. Real-world time trends in overall survival, treatments and patient characteristics in HR+/HER2- metastatic breast cancer: an observational study of the SONABRE Registry. Lancet Reg Health Eur. 2023; 26: 100573.
 4. Cardoso F, Paluch-Shimon S, Senkus E, et al. 5th ESO-ESMO international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 5). 5th ESO-ESMO international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC. 2020; 31(12): 1623–1649.
 5. Yang R, Lu G, Lv Z, et al. Different treatment regimens in breast cancer visceral crisis: A retrospective cohort study. Frontiers in Oncology. 2022; 12.
 6. Jagiełło-Gruszfeld A, Konieczna A, Dubiański R, et al. Inhibitory kinaz 4/6 zależnych od cyklin — podobieństwa i różnice. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2022; 8(3): 178–187.
 7. First-Line Ribociclib Plus Endocrine Therapy May Be More Effective Than Combination Chemotherapy in Patients With Aggressive Breast Cancer. https://ascopost.com/news/december-2022/first-line-ribociclib-plus-endocrine-therapy-may-be-more-effective-than-combination-chemotherapy-in-patients-with-aggressive-breast-cancer/.
 8. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-lutego-2023-r-w-sprawie-wykazu-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-na-1-marca-2023-r.
 9. Turner NC, Slamon DJ, Ro J, et al. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2018; 379(20): 1926–1936.
 10. Piezzo M, Chiodini P, Riemma M, et al. Progression free survival and overall survival of CDK 4/6 inhibitors plus endocrine therapy in metastatic breast cancer: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(17).
 11. Płużański A. Kryteria oceny odpowiedzi na leczenie RECIST 1.1. Nowotwory. Journal of Oncology. 2014; 64(4): 331–335.
 12. Im SA, Lu YS, Bardia A, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. N Engl J Med. 2019; 381(4): 307–316.
 13. Burris H, Chan A, Bardia A, et al. Safety and impact of dose reductions on efficacy in the randomised MONALEESA-2, -3 and -7 trials in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. British Journal of Cancer. 2021; 125(5): 679–686.
 14. Spring LM, Zangardi ML, Moy B, et al. Clinical Management of Potential Toxicities and Drug Interactions Related to Cyclin-Dependent Kinase 4/6 Inhibitors in Breast Cancer: Practical Considerations and Recommendations. Oncologist. 2017; 22(9): 1039–1048.
 15. Tripathy D, Im SA, Colleoni M. Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-receptor-positive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018; 19(7): 904–915.