Ahead of print
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-07-06
Pobierz cytowanie

Rak piersi — leczenie ukierunkowane molekularnie w praktyce klinicznej

Katarzyna Pogoda1, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld1
Afiliacje
 1. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

dostęp płatny

Ahead of print
Prace przeglądowe
Opublikowany online: 2022-07-06

Streszczenie

Od wielu lat podstawowymi receptorami określanymi w raku piersi są: receptor estrogenowy (ER), receptor progesteronowy (PgR) oraz receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2, human epidermal growth factor receptor 2). U chorych z obecnością powyższych receptorów można stosować skuteczne leki celowane, które w istotny sposób poprawiły rokowanie chorych na wczesnego i przerzutowego raka piersi. W rakach ER-dodatnich stosuje się hormonoterapię — modulatory receptora estrogenowego (tamoksyfen), inhibitory aromatazy (anastrozol, letrozol, egzemestan) lub leki antagonistyczne wobec receptora estrogenowego (fulwestrant). Wyniki badań udowodniły poprawę rokowania chorych w wyniku dołączenia do hormonoterapii inhibitorów szlaku mTOR (ewerolimus), natomiast w ostatnich latach ogromny postęp stanowi dołączanie inhibitorów CDK4/6 (abemacyklib, palbocyklib lub rybocyklib) do hormonoterapii. Lepsze wyniki przynosi również stosowanie łącznie z hormonoterapią inhibitora kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (PI3K) (alpelysib) u chorych z mutacją PIK3CA. Z kolei u chorych na HER2-dodatniego raka piersi kluczowe znaczenie ma blokowanie receptora HER2. Pierwszym lekiem anty-HER2 był trastuzumab, który jest przeciwciałem monokolonalnym. Kolejnym przeciwciałem anty- -HER2 jest pertuzumab. Badania doprowadziły do opracowania koniugatów, które są połączeniami przeciwciała monoklonalnego z ładunkiem cytotoksycznym (emtanzyna — T-DM1, derukstekan — T-DxD). Blokowanie szlaku HER2 można uzyskać również za pomocą inhibitorów kinazy tyrozynowej (lapatynib, neratynib lub tukatynib). U chorych na potrójnie ujemnego raka piersi przeprowadzono liczne badania z immunoterapią, które doprowadziły do rejestracji pierwszych inhibitorów punktów kontrolnych w tym wskazaniu (pembrolizumab, atezolizumab). Istotne są również wyniki badań z nowym koniugatem anty-TROP2 u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, którym jest sacytuzumab gowitekan. 

W raku piersi kluczowe jest również wyodrębnienie nosicielek mutacji BRCA, gdyż opracowano dla chorych z wymienionej grupy skuteczne leczenie za pomocą inhibitorów PARP (olaparyb i talazoparyb). 

W niniejszym artykule podsumowano wyniki najważniejszych badań z lekami celowanymi stosowanymi u chorych na raka piersi.

Streszczenie

Od wielu lat podstawowymi receptorami określanymi w raku piersi są: receptor estrogenowy (ER), receptor progesteronowy (PgR) oraz receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2, human epidermal growth factor receptor 2). U chorych z obecnością powyższych receptorów można stosować skuteczne leki celowane, które w istotny sposób poprawiły rokowanie chorych na wczesnego i przerzutowego raka piersi. W rakach ER-dodatnich stosuje się hormonoterapię — modulatory receptora estrogenowego (tamoksyfen), inhibitory aromatazy (anastrozol, letrozol, egzemestan) lub leki antagonistyczne wobec receptora estrogenowego (fulwestrant). Wyniki badań udowodniły poprawę rokowania chorych w wyniku dołączenia do hormonoterapii inhibitorów szlaku mTOR (ewerolimus), natomiast w ostatnich latach ogromny postęp stanowi dołączanie inhibitorów CDK4/6 (abemacyklib, palbocyklib lub rybocyklib) do hormonoterapii. Lepsze wyniki przynosi również stosowanie łącznie z hormonoterapią inhibitora kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (PI3K) (alpelysib) u chorych z mutacją PIK3CA. Z kolei u chorych na HER2-dodatniego raka piersi kluczowe znaczenie ma blokowanie receptora HER2. Pierwszym lekiem anty-HER2 był trastuzumab, który jest przeciwciałem monokolonalnym. Kolejnym przeciwciałem anty- -HER2 jest pertuzumab. Badania doprowadziły do opracowania koniugatów, które są połączeniami przeciwciała monoklonalnego z ładunkiem cytotoksycznym (emtanzyna — T-DM1, derukstekan — T-DxD). Blokowanie szlaku HER2 można uzyskać również za pomocą inhibitorów kinazy tyrozynowej (lapatynib, neratynib lub tukatynib). U chorych na potrójnie ujemnego raka piersi przeprowadzono liczne badania z immunoterapią, które doprowadziły do rejestracji pierwszych inhibitorów punktów kontrolnych w tym wskazaniu (pembrolizumab, atezolizumab). Istotne są również wyniki badań z nowym koniugatem anty-TROP2 u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, którym jest sacytuzumab gowitekan. 

W raku piersi kluczowe jest również wyodrębnienie nosicielek mutacji BRCA, gdyż opracowano dla chorych z wymienionej grupy skuteczne leczenie za pomocą inhibitorów PARP (olaparyb i talazoparyb). 

W niniejszym artykule podsumowano wyniki najważniejszych badań z lekami celowanymi stosowanymi u chorych na raka piersi.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

leczenie celowane; hormonoterapia; HER2; potrójnie ujemny rak piersi; koniugat; inhibitor CDK4/6; immunoterapia

Informacje o artykule
Tytuł

Rak piersi — leczenie ukierunkowane molekularnie w praktyce klinicznej

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Ahead of print

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Opublikowany online

2022-07-06

Wyświetlenia strony

62

Wyświetlenia/pobrania artykułu

37

Słowa kluczowe

leczenie celowane
hormonoterapia
HER2
potrójnie ujemny rak piersi
koniugat
inhibitor CDK4/6
immunoterapia

Autorzy

Katarzyna Pogoda
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Referencje (36)
 1. Burstein HJ, Curigliano G, Thürlimann B, et al. Panelists of the St Gallen Consensus Conference. Customizing local and systemic therapies for women with early breast cancer: the St. Gallen International Consensus Guidelines for treatment of early breast cancer 2021. Ann Oncol. 2021; 32(10): 1216–1235.
 2. Gennari A, André F, Barrios CH, et al. ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer. Ann Oncol. 2021; 32(12): 1475–1495.
 3. Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials. The Lancet. 2011; 378(9793): 771–784.
 4. Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. The Lancet. 2015; 386(10001): 1341–1352.
 5. Regan MM, Neven P, Giobbie-Hurder A, et al. BIG 1-98 Collaborative Group, International Breast Cancer Study Group (IBCSG). Assessment of letrozole and tamoxifen alone and in sequence for postmenopausal women with steroid hormone receptor-positive breast cancer: the BIG 1-98 randomised clinical trial at 8·1 years median follow-up. Lancet Oncol. 2011; 12(12): 1101–1108.
 6. Cuzick J, Sestak I, Baum M, et al. ATAC/LATTE investigators. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 10-year analysis of the ATAC trial. Lancet Oncol. 2010; 11(12): 1135–1141.
 7. Robertson JFR, Bondarenko IM, Trishkina E, et al. Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2016; 388(10063): 2997–3005.
 8. Rugo HS, Finn RS, Diéras V, et al. Palbociclib plus letrozole as first-line therapy in estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer with extended follow-up. Breast Cancer Res Treat. 2019; 174(3): 719–729.
 9. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. LBA17 Overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA-2 (ML-2) trial of postmenopausal patients (pts) with hormone receptor positive/human epidermal growth factor receptor 2 negative (HR+/HER2−) advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib (RIB). Annals of Oncology. 2021; 32: S1290–S1291.
 10. Lu YS, Im SA, Colleoni M, et al. Updated Overall Survival of Ribociclib plus Endocrine Therapy versus Endocrine Therapy Alone in Pre- and Perimenopausal Patients with HR+/HER2- Advanced Breast Cancer in MONALEESA-7: A Phase III Randomized Clinical Trial. Clin Cancer Res. 2022; 28(5): 851–859.
 11. Johnston S, O'Shaughnessy J, Martin M, et al. Abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer: MONARCH 3 updated results in prognostic subgroups. NPJ Breast Cancer. 2021; 7(1): 80.
 12. Cristofanilli M, Rugo HS, Im SA, et al. Overall Survival With Palbociclib And Fulvestrant in Women With HR+/HER2- ABC: Updated Exploratory Analyses of PALOMA-3, a Double-Blind, Phase 3 Randomized Study. Clin Cancer Res. 2022 [Epub ahead of print].
 13. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Ribociclib plus fulvestrant for postmenopausal women with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer in the phase III randomized MONALEESA-3 trial: updated overall survival. Ann Oncol. 2021; 32(8): 1015–1024.
 14. Sledge GW, Toi M, Neven P, et al. The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy-MONARCH 2: A Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2020; 6(1): 116–124.
 15. Harbeck N, Rastogi P, Martin M, et al. monarchE Committee Members. Adjuvant abemaciclib combined with endocrine therapy for high-risk early breast cancer: updated efficacy and Ki-67 analysis from the monarchE study. Ann Oncol. 2021; 32(12): 1571–1581.
 16. André F, Ciruelos EM, Juric D, et al. Alpelisib plus fulvestrant for PIK3CA-mutated, hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor-2-negative advanced breast cancer: final overall survival results from SOLAR-1. Ann Oncol. 2021; 32(2): 208–217.
 17. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative group (EBCTCG). Trastuzumab for early–stage, HER2–positive breast cancer: a meta–analysis of 13 864 women in seven randomised trials. Lancet Oncol. 2021; 22(8): 1139–1150.
 18. Cameron D, Piccart-Gebhart MJ, Gelber RD, et al. Herceptin Adjuvant (HERA) Trial Study Team. 11 years' follow-up of trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive early breast cancer: final analysis of the HERceptin Adjuvant (HERA) trial. Lancet. 2017; 389(10075): 1195–1205.
 19. Gallagher CM, More K, Masaquel A, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: planned joint analysis of overall survival from NSABP B-31 and NCCTG N9831. J Clin Oncol. 2014; 32(33): 3744–3752.
 20. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. Lancet Oncol. 2016; 17(6): 791–800.
 21. Piccart M, Procter M, Fumagalli D, et al. APHINITY Steering Committee and Investigators. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer in the APHINITY Trial: 6 Years' Follow-Up. J Clin Oncol. 2021; 39(13): 1448–1457.
 22. Swain SM, Miles D, Kim SB, et al. CLEOPATRA study group. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2020; 21(4): 519–530.
 23. Diéras V, Miles D, Verma S, et al. Trastuzumab emtansine versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer (EMILIA): a descriptive analysis of final overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017; 18(6): 732–742.
 24. von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, et al. KATHERINE Investigators. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2019; 380(7): 617–628.
 25. Cortés J, Kim SB, Chung WP, et al. DESTINY-Breast03 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer. N Engl J Med. 2022; 386(12): 1143–1154.
 26. Cameron D, Casey M, Oliva C, et al. Lapatinib plus capecitabine in women with HER-2-positive advanced breast cancer: final survival analysis of a phase III randomized trial. Oncologist. 2010; 15(9): 924–934.
 27. Curigliano G, Mueller V, Borges V, et al. Tucatinib versus placebo added to trastuzumab and capecitabine for patients with pretreated HER2+ metastatic breast cancer with and without brain metastases (HER2CLIMB): final overall survival analysis. Ann Oncol. 2022; 33(3): 321–329.
 28. Chan A, Moy B, Mansi J, et al. ExteNET Study Group. Final Efficacy Results of Neratinib in HER2-positive Hormone Receptor-positive Early-stage Breast Cancer From the Phase III ExteNET Trial. Clin Breast Cancer. 2021; 21(1): 80–91.e7.
 29. Cortes J, Cescon D, Rugo H, et al. Abstract GS1-02: Final results of KEYNOTE-355: Randomized, double-blind, phase 3 study of pembrolizumab + chemotherapy vs placebo + chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer. Cancer Research. 2022; 82(4_Supplement): GS1-02-GS1–02.
 30. Emens LA, Adams S, Barrios CH, et al. First-line atezolizumab plus nab-paclitaxel for unresectable, locally advanced, or metastatic triple-negative breast cancer: IMpassion130 final overall survival analysis. Ann Oncol. 2021; 32(8): 983–993.
 31. Miles D, Gligorov J, André F, et al. IMpassion131 investigators. Primary results from IMpassion131, a double-blind, placebo-controlled, randomised phase III trial of first-line paclitaxel with or without atezolizumab for unresectable locally advanced/metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol. 2021; 32(8): 994–1004.
 32. Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. KEYNOTE-522 Investigators. Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2022; 386(6): 556–567.
 33. Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, et al. ASCENT Clinical Trial Investigators. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2021; 384(16): 1529–1541.
 34. Tutt ANJ, Garber JE, Kaufman B, et al. OlympiA Clinical Trial Steering Committee and Investigators. Adjuvant Olaparib for Patients with - or -Mutated Breast Cancer. N Engl J Med. 2021; 384(25): 2394–2405.
 35. Robson ME, Tung N, Conte P, et al. OlympiAD final overall survival and tolerability results: Olaparib versus chemotherapy treatment of physician's choice in patients with a germline BRCA mutation and HER2-negative metastatic breast cancer. Ann Oncol. 2019; 30(4): 558–566.
 36. Litton JK, Hurvitz SA, Mina LA, et al. Talazoparib versus chemotherapy in patients with germline BRCA1/2-mutated HER2-negative advanced breast cancer: final overall survival results from the EMBRACA trial. Ann Oncol. 2020; 31(11): 1526–1535.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl