Tom 8, Nr 4 (2022)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2022-05-31
Pobierz cytowanie

Ocena skuteczności i tolerancji sunitynibu i pazopanibu w leczeniu pierwszej linii chorych na raka nerkowokomórkowego z przerzutami

Senar Ebinç1, Ziya Kalkan1, Zeynep Oruç1, Zuhat Urakçı1, Mehmet Küçüköner1, Muhammet Ali Kaplan1, Abdurrahman Işıkdoğan1
Onkol Prakt Klin Edu 2022;8(4):292-301.
Afiliacje
 1. Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Diyarbakır, Turkey

dostęp płatny

Tom 8, Nr 4 (2022)
PRACE ORYGINALNE (ORIGINAL ARTICLES)
Opublikowany online: 2022-05-31

Streszczenie

Wprowadzenie. Sunitynib i pazopanib wykazały skuteczność w leczeniu pierwszej i kolejnych linii chorych na raka nerkowokomórkowego z przerzutami (mRCC). Celem przedstawionego badania było porównanie skuteczności i tolerancji sunitynibu i pazopanibu w leczeniu pierwszej linii chorych na mRCC. 

Materiał i metody. Do badania włączono 78 chorych, leczonych w naszej klinice pazopanibem lub sunitynibem z powodu mRCC w latach 2006–2020. Poza wynikami klinicznymi i laboratoryjnymi oceniano czas przeżycia uzyskany po zastosowaniu każdego leku oraz działania niepożądane związane z leczeniem. Porównano skuteczność (odsetek obiektywnych odpowiedzi, przeżycie wolne od progresji choroby, przeżycie całkowite) i tolerancję sunitynibu i pazopanibu. 

Wyniki. Mediana wieku chorych w chwili rozpoznania wynosiła 55 lat (25–81). W leczeniu pierwszej linii 54 chorych (69,2%) otrzymywało sunitynib, a u 24 chorych (30,8%) stosowano pazopanib. Odsetek obiektywnych odpowiedzi u chorych leczonych sunitynibem i pazopanibem wyniósł — odpowiednio — 66,7% wobec 45,8% (p = 0,08), czas przeżycia wolnego od progresji choroby osiągnął 24 miesiące wobec 19 miesięcy (p = 0,66), a czas przeżycia całkowitego — 27 miesięcy wobec 30 miesięcy (p = 0,73). Najczęstszym działaniem niepożądanym u chorych leczonych sunitynibem była niedoczynność tarczycy (25,9%), a u chorych leczonych pazopanibem najczęściej występowały wymioty (41,7%). W przedstawionym badaniu stężenie hemoglobiny ≥ 13 g/dl, ocena stanu sprawności w skali ECOG 0-1 oraz występowanie niedoczynności tarczycy jako działania niepożądanego leczenia były czynnikami predykcyjnymi dla korzystnego czasu przeżycia wolnego od progresji choroby dla obu leków. Ocena według International Metastatic RCC Database Consortium — odpowiadająca kategorii niekorzystnego rokowania — wiązała się z pogorszeniem przeżycia wolnego od progresji choroby. 

Wnioski. Przedstawione badanie, analizujące dane z praktyki klinicznej, potwierdza podobną skuteczność i profil działań niepożądanych sunitynibu i pazopanibu w leczeniu pierwszej linii chorych na mRCC.

Streszczenie

Wprowadzenie. Sunitynib i pazopanib wykazały skuteczność w leczeniu pierwszej i kolejnych linii chorych na raka nerkowokomórkowego z przerzutami (mRCC). Celem przedstawionego badania było porównanie skuteczności i tolerancji sunitynibu i pazopanibu w leczeniu pierwszej linii chorych na mRCC. 

Materiał i metody. Do badania włączono 78 chorych, leczonych w naszej klinice pazopanibem lub sunitynibem z powodu mRCC w latach 2006–2020. Poza wynikami klinicznymi i laboratoryjnymi oceniano czas przeżycia uzyskany po zastosowaniu każdego leku oraz działania niepożądane związane z leczeniem. Porównano skuteczność (odsetek obiektywnych odpowiedzi, przeżycie wolne od progresji choroby, przeżycie całkowite) i tolerancję sunitynibu i pazopanibu. 

Wyniki. Mediana wieku chorych w chwili rozpoznania wynosiła 55 lat (25–81). W leczeniu pierwszej linii 54 chorych (69,2%) otrzymywało sunitynib, a u 24 chorych (30,8%) stosowano pazopanib. Odsetek obiektywnych odpowiedzi u chorych leczonych sunitynibem i pazopanibem wyniósł — odpowiednio — 66,7% wobec 45,8% (p = 0,08), czas przeżycia wolnego od progresji choroby osiągnął 24 miesiące wobec 19 miesięcy (p = 0,66), a czas przeżycia całkowitego — 27 miesięcy wobec 30 miesięcy (p = 0,73). Najczęstszym działaniem niepożądanym u chorych leczonych sunitynibem była niedoczynność tarczycy (25,9%), a u chorych leczonych pazopanibem najczęściej występowały wymioty (41,7%). W przedstawionym badaniu stężenie hemoglobiny ≥ 13 g/dl, ocena stanu sprawności w skali ECOG 0-1 oraz występowanie niedoczynności tarczycy jako działania niepożądanego leczenia były czynnikami predykcyjnymi dla korzystnego czasu przeżycia wolnego od progresji choroby dla obu leków. Ocena według International Metastatic RCC Database Consortium — odpowiadająca kategorii niekorzystnego rokowania — wiązała się z pogorszeniem przeżycia wolnego od progresji choroby. 

Wnioski. Przedstawione badanie, analizujące dane z praktyki klinicznej, potwierdza podobną skuteczność i profil działań niepożądanych sunitynibu i pazopanibu w leczeniu pierwszej linii chorych na mRCC.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

rak nerkowokomórkowy; sunitynib; pazopanib; inhibitory VEGFR

Pliki uzupełniające/dodatkowe (2)
Title page
Pobierz
24KB
Cover letter
Pobierz
246KB
Informacje o artykule
Tytuł

Ocena skuteczności i tolerancji sunitynibu i pazopanibu w leczeniu pierwszej linii chorych na raka nerkowokomórkowego z przerzutami

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Tom 8, Nr 4 (2022)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

292-301

Opublikowany online

2022-05-31

Wyświetlenia strony

569

Wyświetlenia/pobrania artykułu

101

Rekord bibliograficzny

Onkol Prakt Klin Edu 2022;8(4):292-301.

Słowa kluczowe

rak nerkowokomórkowy
sunitynib
pazopanib
inhibitory VEGFR

Autorzy

Senar Ebinç
Ziya Kalkan
Zeynep Oruç
Zuhat Urakçı
Mehmet Küçüköner
Muhammet Ali Kaplan
Abdurrahman Işıkdoğan

Referencje (25)
 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394–424.
 2. Thompson RH, Ordonez MA, Iasonos A, et al. Renal cell carcinoma in young and old patients--is there a difference? J Urol. 2008; 180(4): 1262–6; discussion 1266.
 3. Vogelzang NJ, Priest ER, Borden L. Spontaneous regression of histologically proved pulmonary metastases from renal cell carcinoma: a case with 5-year followup. J Urol. 1992; 148(4): 1247–1248.
 4. Hofmann F, Hwang EuC, Lam TBl, et al. Targeted therapy for metastatic renal cell carcinoma. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 10: CD012796.
 5. Zama IN, Hutson TE, Elson P, et al. Sunitinib rechallenge in metastatic renal cell carcinoma patients. Cancer. 2010; 116(23): 5400–5406.
 6. Bracarda S, Bellmunt J, Melichar B, et al. Overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma initially treated with bevacizumab plus interferon-α2a and subsequent therapy with tyrosine kinase inhibitors: a retrospective analysis of the phase III AVOREN trial. BJU Int. 2011; 107(2): 214–219.
 7. Mendel DB, Laird AD, Xin X, et al. In vivo antitumor activity of SU11248, a novel tyrosine kinase inhibitor targeting vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth factor receptors: determination of a pharmacokinetic/pharmacodynamic relationship. Clin Cancer Res. 2003; 9(1): 327–337.
 8. Hutson T, Davis I, Machiels J, et al. Predictive and prognostic factors in phase II renal cell carcinoma trial with pazopanib (GW786034), a multi-kinase angiogenesis inhibitor. Ann Oncol. 2008(suppl 8): abstr 5780.
 9. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med. 2007; 356(2): 115–124.
 10. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2009; 27(22): 3584–3590.
 11. Sternberg CN, Davis ID, Mardiak J, et al. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2010; 28(6): 1061–1068.
 12. Motzer RJ, Hutson TE, Cella D, et al. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med. 2013; 369(8): 722–731.
 13. Motzer R, Hutson T, McCann L, et al. Overall Survival in Renal-Cell Carcinoma with Pazopanib versus Sunitinib. N Engl J Med. 2014; 370(18): 1769–1770.
 14. Isik U, Kostek O, Demiray G, et al. Real life data from Turkey regarding the impact of first-line sunitinib and pazopanib in metastatic renal cell cancer. J Clin Oncol. 2019; 37(15_suppl): e16075–e16075.
 15. Motzer RJ, Bacik J, Murphy BA, et al. Interferon-alfa as a comparative treatment for clinical trials of new therapies against advanced renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2002; 20(1): 289–296.
 16. Heng DYC, Xie W, Regan MM, et al. Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with vascular endothelial growth factor-targeted agents: results from a large, multicenter study. J Clin Oncol. 2009; 27(34): 5794–5799.
 17. Patil S, Figlin RA, Hutson TE, et al. Prognostic factors for progression-free and overall survival with sunitinib targeted therapy and with cytokine as first-line therapy in patients with metastatic renal cell carcinoma. Ann Oncol. 2011; 22(2): 295–300.
 18. Cecere SC, Rossetti S, Cavaliere C, et al. Pazopanib in Metastatic Renal Cancer: A "Real-World" Experience at National Cancer Institute "Fondazione G. Pascale". Front Pharmacol. 2016; 7: 287.
 19. Wolter P, Stefan C, Decallonne B, et al. Evaluation of thyroid dysfunction as a candidate surrogate marker for efficacy of sunitinib in patients (pts) with advanced renal cell cancer (RCC). J Clin Oncol. 2008; 26(15_suppl): 5126–5126.
 20. Puzanov I, Michaelson MD, Cohen DP, et al. Evaluation of hand-foot syndrome (HFS) as a potential biomarker of sunitinib (SU) efficacy in patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC) and gastrointestinal stromal tumor (GIST). J Clin Oncol. 2011; 29(15_suppl): e21113–e21113.
 21. Larkin JMG, Pyle LM, Gore ME. Fatigue in renal cell carcinoma: the hidden burden of current targeted therapies. Oncologist. 2010; 15(11): 1135–1146.
 22. Méjean A, Ravaud A, Thezenas S, et al. Sunitinib Alone or after Nephrectomy in Metastatic Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018; 379(5): 417–427.
 23. Bex A, Mulders P, Jewett M, et al. Comparison of Immediate vs Deferred Cytoreductive Nephrectomy in Patients With Synchronous Metastatic Renal Cell Carcinoma Receiving Sunitinib: The SURTIME Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2019; 5(2): 164–170.
 24. Trump D, Escudier B, Porta C, et al. Randomized, controlled, double-blind, cross-over trial assessing treatment preference for pazopanib versus sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma: PISCES Study. J Clin Oncol. 2014; 32(14): 1412–1418.
 25. Bracarda S, Iacovelli R, Boni L, et al. Rainbow Group. Sunitinib administered on 2/1 schedule in patients with metastatic renal cell carcinoma: the RAINBOW analysis. Ann Oncol. 2015; 26(10): 2107–2113.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl