Ahead of print
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-03-31
Pobierz cytowanie

Wartość stosowania antracykliny i pertuzumabu w leczeniu przedoperacyjnym u chorych na raka piersi HER2+

Sylwia Dębska-Szmich12, Piotr Potemski12
Afiliacje
 1. Klinika Chemioterapii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

dostęp płatny

Ahead of print
PRACE PRZEGLĄDOWE (REVIEW ARTICLES)
Opublikowany online: 2022-03-31

Streszczenie

U chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 standardem leczenia przedoperacyjnego jest skojarzenie wielolekowej chemioterapii z trastuzumabem (T) lub trastuzumabem i pertuzumabem (TP). W Polsce T jest finansowany w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia u chorych, u których guz piersi jest większy niż 1 cm niezależnie od stanu węzłów chłonnych, a TP u chorych z guzem większym niż 2 cm z towarzyszącymi zajęciem węzłów chłonnych lub brakiem ekspresji receptorów hormonalnych. Program lekowy nie precyzuje, z jakim schematem chemioterapii należy skojarzyć leki anty-HER2, zatem w praktyce możliwy jest wybór między klasycznym leczeniem sekwencyjnym z zastosowaniem antracykliny i taksoidu w skojarzeniu z trastuzumabem lub podwójną blokadą (najczęściej 4 × AC → 12 × paklitaksel/4 × docetaksel + T/TP) albo docetakselem z karboplatyną w skojarzeniu z trastuzumabem (TCH) lub podwójną blokadą (TCHP). Aktualne zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) preferują chemioterapię niezawierającą antracykliny, co jest uzasadniane mniejszą toksycznością takiego leczenia, szczególnie względem serca. We współczesnych badaniach klinicznych oceniających skuteczność chemioterapii przedoperacyjnej zwykle pierwszorzędowym punktem końcowym jest całkowita odpowiedź potwierdzona miroskopowo (pCR), która stała się surogatem skuteczności leczenia. To doprowadziło do stosowania wielolekowej chemioterapii skojarzonej z podwójną blokadą HER2 (eskalacja terapii) z chęcią zwiększenia szansy na pCR nawet u pacjentek ze względnie małym ryzykiem nawrotu. Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy opartej na faktach dotyczącej korzyści wynikającej ze stosowania wielolekowej chemioterapii zawierającej lub nie antracyklinę w skojarzeniu z trastuzumabem lub podwójną blokadą HER2.

Streszczenie

U chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 standardem leczenia przedoperacyjnego jest skojarzenie wielolekowej chemioterapii z trastuzumabem (T) lub trastuzumabem i pertuzumabem (TP). W Polsce T jest finansowany w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia u chorych, u których guz piersi jest większy niż 1 cm niezależnie od stanu węzłów chłonnych, a TP u chorych z guzem większym niż 2 cm z towarzyszącymi zajęciem węzłów chłonnych lub brakiem ekspresji receptorów hormonalnych. Program lekowy nie precyzuje, z jakim schematem chemioterapii należy skojarzyć leki anty-HER2, zatem w praktyce możliwy jest wybór między klasycznym leczeniem sekwencyjnym z zastosowaniem antracykliny i taksoidu w skojarzeniu z trastuzumabem lub podwójną blokadą (najczęściej 4 × AC → 12 × paklitaksel/4 × docetaksel + T/TP) albo docetakselem z karboplatyną w skojarzeniu z trastuzumabem (TCH) lub podwójną blokadą (TCHP). Aktualne zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) preferują chemioterapię niezawierającą antracykliny, co jest uzasadniane mniejszą toksycznością takiego leczenia, szczególnie względem serca. We współczesnych badaniach klinicznych oceniających skuteczność chemioterapii przedoperacyjnej zwykle pierwszorzędowym punktem końcowym jest całkowita odpowiedź potwierdzona miroskopowo (pCR), która stała się surogatem skuteczności leczenia. To doprowadziło do stosowania wielolekowej chemioterapii skojarzonej z podwójną blokadą HER2 (eskalacja terapii) z chęcią zwiększenia szansy na pCR nawet u pacjentek ze względnie małym ryzykiem nawrotu. Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy opartej na faktach dotyczącej korzyści wynikającej ze stosowania wielolekowej chemioterapii zawierającej lub nie antracyklinę w skojarzeniu z trastuzumabem lub podwójną blokadą HER2.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

pertuzumab; antracyklina; chemioterapia przedoperacyjna; całkowita odpowiedź potwierdzona mikroskopowo (pCR); rak piersi; czas przeżycia

Informacje o artykule
Tytuł

Wartość stosowania antracykliny i pertuzumabu w leczeniu przedoperacyjnym u chorych na raka piersi HER2+

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Ahead of print

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Opublikowany online

2022-03-31

Wyświetlenia strony

115

Wyświetlenia/pobrania artykułu

47

Słowa kluczowe

pertuzumab
antracyklina
chemioterapia przedoperacyjna
całkowita odpowiedź potwierdzona mikroskopowo (pCR)
rak piersi
czas przeżycia

Autorzy

Sylwia Dębska-Szmich
Piotr Potemski

Referencje (30)
 1. Pawlicki M, Skolyszewski J, Brandys A. Results of combined treatment of patients with locally advanced breast cancer. Tumori. 1983; 69(3): 249–253.
 2. Wang M, Hou L, Chen M, et al. Neoadjuvant Chemotherapy Creates Surgery Opportunities For Inoperable Locally Advanced Breast Cancer. Sci Rep. 2017; 7: 44673.
 3. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html.
 4. https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/breast-cancer/incidence-invasive#heading-Five.
 5. https://www.krebsdaten.de/Krebs/EN/Content/Cancer_sites/Breast_cancer/breast_cancer_node.html.
 6. Asselain B, Barlow W, Bartlett J, et al. Long-term outcomes for neoadjuvant versus adjuvant chemotherapy in early breast cancer: meta-analysis of individual patient data from ten randomised trials. Lancet Oncol. 2018; 19(1): 27–39.
 7. Yau C, van der Noordaa M, Wei J, et al. Residual cancer burden after neoadjuvant therapy and long-term survival outcomes in breast cancer: A multi-center pooled analysis. 2019 San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract GS5-01. Presented December 13, 2019.
 8. von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, et al. KATHERINE Investigators. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2019; 380(7): 617–628.
 9. Masuda N, Lee SJ, Ohtani S, et al. Adjuvant Capecitabine for Breast Cancer after Preoperative Chemotherapy. N Engl J Med. 2017; 376(22): 2147–2159.
 10. Murphy BL, Day CN, Hoskin TL, et al. Neoadjuvant Chemotherapy Use in Breast Cancer is Greatest in Excellent Responders: Triple-Negative and HER2+ Subtypes. Ann Surg Oncol. 2018; 25(8): 2241–2248.
 11. Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019; 30(8): 1194–1220.
 12. https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1419.
 13. Moja L, Tagliabue L, Balduzzi S, et al. Trastuzumab containing regimens for early breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2012(4): CD006243.
 14. Tolaney SM, Barry WT, Dang CT, et al. Adjuvant paclitaxel and trastuzumab for node-negative, HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2015; 372(2): 134–141.
 15. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2012; 13(1): 25–32.
 16. Wu Di, Chen T, Jiang H, et al. Comparative Efficacy and Tolerability of Neoadjuvant Immunotherapy Regimens for Patients with HER2-Positive Breast Cancer: A Network Meta-Analysis. J Oncol. 2019; 2019: 3406972.
 17. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. Lancet Oncol. 2016; 17(6): 791–800.
 18. von Minckwitz G, Procter M, de Azambuja E, et al. APHINITY Steering Committee and Investigators. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2017; 377(2): 122–131.
 19. Piccart M, Procter M, Fumagalli D, et al. APHINITY Steering Committee and Investigators. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer in the APHINITY Trial: 6 Years' Follow-Up. J Clin Oncol. 2021; 39(13): 1448–1457.
 20. Slamon D, Eiermann W, Robert N, et al. Breast Cancer International Research Group. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2011; 365(14): 1273–1283.
 21. Slamon DJ, Eiermann W, Robert NJ, et al. Abstract S5-04: Ten year follow-up of BCIRG-006 comparing doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel (AC→T) with doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel and trastuzumab (AC→TH) with docetaxel, carboplatin and trastuzumab (TCH) in HER2+ early breast cancer. General Session Abstracts. 2016.
 22. Gullo G, Walsh N, Fennelly D, et al. Impact of timing of trastuzumab initiation on long-term outcome of patients with early-stage HER2-positive breast cancer: the "one thousand HER2 patients" project. Br J Cancer. 2018; 119(3): 374–380.
 23. Schneeweiss A, Chia S, Hickish T, et al. Pertuzumab plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer: a randomized phase II cardiac safety study (TRYPHAENA). Ann Oncol. 2013; 24(9): 2278–2284.
 24. Schneeweiss A, Chia S, Hickish T, et al. Long-term efficacy analysis of the randomised, phase II TRYPHAENA cardiac safety study: Evaluating pertuzumab and trastuzumab plus standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer. Eur J Cancer. 2018; 89: 27–35.
 25. van Ramshorst MS, van der Voort A, van Werkhoven ED, et al. Dutch Breast Cancer Research Group (BOOG). Neoadjuvant chemotherapy with or without anthracyclines in the presence of dual HER2 blockade for HER2-positive breast cancer (TRAIN-2): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018; 19(12): 1630–1640.
 26. Gao HF, Wu Z, Lin Y, et al. Anthracycline-containing carboplatin-containing neoadjuvant chemotherapy in combination with trastuzumab for HER2-positive breast cancer: the neoCARH phase II randomized clinical trial. Ther Adv Med Oncol. 2021; 13: 17588359211009003.
 27. Pelizzari G, Gerratana L, Basile D, et al. Role of anthracyclines in neoadjuvant anti-HER2 regimens for HER2+ breast cancer (BC): A network meta-analysis (NMA). J Clin Oncol. 2019; 37(15_suppl): 577–577.
 28. Pusztai L, Szekely B, Hatzis C. Is complete response the answer? Ann Oncol. 2017; 28(8): 1681–1683.
 29. Pérez-García JM, Gebhart G, Ruiz Borrego M, et al. PHERGain steering committee and trial investigators. Chemotherapy de-escalation using an F-FDG-PET-based pathological response-adapted strategy in patients with HER2-positive early breast cancer (PHERGain): a multicentre, randomised, open-label, non-comparative, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2021; 22(6): 858–871.
 30. File D, Curigliano G, Carey LA. Escalating and De-escalating Therapy for Early-Stage HER2-Positive Breast Cancer. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2020; 40: 1–11.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl