Ahead of print
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-12-20
Pobierz cytowanie

Bezpieczeństwo i tolerancja skojarzonego postępowania z udziałem radiochemioterapii oraz leczenia konsolidującego durwalumabem u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stadium zaawansowania klinicznego

Joanna Krawczyk-Lipiec1, Leszek Kraj2
Afiliacje
 1. Wojewódzki Zespolony Szpital w Skierniewicach
 2. Klinika Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dostęp płatny

Ahead of print
Prace przeglądowe
Opublikowany online: 2021-12-20

Streszczenie

Miejscowo zaawansowany (IIIA/B/C) niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi ok. 40% wszystkich przypadków NDRP. Standardem leczenia jest radiochemioterapia, preferowana jednoczasowa (cCRT), a dodatkowe korzyści przynosi leczenie konsolidujące inhibitorem PD-L1 — durwalumabem. Przedstawiono wyniki 5-letniej obserwacji w badaniu klinicznym III fazy PACIFIC, porównującym cCRT + konsolidacja durwalumabem (12 mies.) vs. placebo u chorych na NDRP w stadium III (n = 713). Odsetek OS u chorych otrzymujących durwalumab vs. placebo — odpowiednio 42,9% vs. 33,4% (HR = 0,72; 95% CI: 0,59–0,89), z medianą OS odpowiednio 47,5 vs. 29,1 mies. (p < 0,05); odsetek PFS odpowiednio 33,1% vs. 19,0% (HR = 0,55; 95% CI: 0,45–0,68), z medianą PFS odpowiednio 16,9 vs. 5,6 mies. (p < 0,05). Wszystkie działania niepożądane (AE) wystąpiły odpowiednio u 96,8% i 94,9% chorych, a ≥ 3. stopnia wg CTCAE odpowiednio u 29,9% vs. 26,1%. Najczęstsze AE (> 10%) w grupie otrzymującej durwalumab: kaszel, (popromienne) zapalenie płuc, zmęczenie, duszność, biegunka, gorączka, osłabienie apetytu, nudności, bóle stawów, świąd, wysypka, zakażenia górnych dróg oddechowych, zaparcia, niedoczynność tarczycy, ból głowy; najczęstszym AE ≥ 3. stopnia było zapalenie płuc (4,4% vs. 3,8%). Wszystkie AE o podłożu immunologicznym (irAE) wystąpiły u 24,2% vs. 8,1% chorych; najczęściej notowano zapalenie płuc (10,7% vs. 6,8%) i niedoczynność tarczycy (9,3% vs. 1,3%). Przedwczesne zakończenie leczenia z powodu AE odnotowano u 15,4% vs. 9,8% chorych (głównie toksyczność płucna). Odsetek zgonów związanych z AE wyniósł odpowiednio 4,4% vs. 5,6%. Skojarzona radiochemioterapia z konsolidacją durwalumabem stanowi obecnie najskuteczniejszą metodę leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego NDRP w dobrym stanie ogólnym, a korzyści z zastosowania durwalumabu przez 12 miesięcy były długotrwałe. 

Streszczenie

Miejscowo zaawansowany (IIIA/B/C) niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi ok. 40% wszystkich przypadków NDRP. Standardem leczenia jest radiochemioterapia, preferowana jednoczasowa (cCRT), a dodatkowe korzyści przynosi leczenie konsolidujące inhibitorem PD-L1 — durwalumabem. Przedstawiono wyniki 5-letniej obserwacji w badaniu klinicznym III fazy PACIFIC, porównującym cCRT + konsolidacja durwalumabem (12 mies.) vs. placebo u chorych na NDRP w stadium III (n = 713). Odsetek OS u chorych otrzymujących durwalumab vs. placebo — odpowiednio 42,9% vs. 33,4% (HR = 0,72; 95% CI: 0,59–0,89), z medianą OS odpowiednio 47,5 vs. 29,1 mies. (p < 0,05); odsetek PFS odpowiednio 33,1% vs. 19,0% (HR = 0,55; 95% CI: 0,45–0,68), z medianą PFS odpowiednio 16,9 vs. 5,6 mies. (p < 0,05). Wszystkie działania niepożądane (AE) wystąpiły odpowiednio u 96,8% i 94,9% chorych, a ≥ 3. stopnia wg CTCAE odpowiednio u 29,9% vs. 26,1%. Najczęstsze AE (> 10%) w grupie otrzymującej durwalumab: kaszel, (popromienne) zapalenie płuc, zmęczenie, duszność, biegunka, gorączka, osłabienie apetytu, nudności, bóle stawów, świąd, wysypka, zakażenia górnych dróg oddechowych, zaparcia, niedoczynność tarczycy, ból głowy; najczęstszym AE ≥ 3. stopnia było zapalenie płuc (4,4% vs. 3,8%). Wszystkie AE o podłożu immunologicznym (irAE) wystąpiły u 24,2% vs. 8,1% chorych; najczęściej notowano zapalenie płuc (10,7% vs. 6,8%) i niedoczynność tarczycy (9,3% vs. 1,3%). Przedwczesne zakończenie leczenia z powodu AE odnotowano u 15,4% vs. 9,8% chorych (głównie toksyczność płucna). Odsetek zgonów związanych z AE wyniósł odpowiednio 4,4% vs. 5,6%. Skojarzona radiochemioterapia z konsolidacją durwalumabem stanowi obecnie najskuteczniejszą metodę leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego NDRP w dobrym stanie ogólnym, a korzyści z zastosowania durwalumabu przez 12 miesięcy były długotrwałe. 

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

NDRP; chemioradioterapia; leczenie konsolidacyjne; durwalumab; 5-letnie obserwacje

Informacje o artykule
Tytuł

Bezpieczeństwo i tolerancja skojarzonego postępowania z udziałem radiochemioterapii oraz leczenia konsolidującego durwalumabem u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stadium zaawansowania klinicznego

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Ahead of print

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Opublikowany online

2021-12-20

Wyświetlenia strony

201

Wyświetlenia/pobrania artykułu

59

Słowa kluczowe

NDRP
chemioradioterapia
leczenie konsolidacyjne
durwalumab
5-letnie obserwacje

Autorzy

Joanna Krawczyk-Lipiec
Leszek Kraj

Referencje (32)
 1. Postmus PE, Kerr KM, Oudkerk M, et al. ESMO Guidelines Committee. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017; 28(suppl_4): iv1–iv21.
 2. Planchard D, Popat S, Kerr K, et al. Metastatic non‑small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow‑up. Ann Oncol. 2019; 30(5): 863–870.
 3. Wu YL, Planchard D, Lu S, et al. Pan-Asian adapted Clinical Practice Guidelines for the management of patients with metastatic non-small-cell lung cancer: a CSCO-ESMO initiative endorsed by JSMO, KSMO, MOS, SSO and TOS. Ann Oncol. 2019; 30(2): 171–210.
 4. http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_03_Nowotwory_pluca_i_oplucnej_20190517.pdf.
 5. Aupérin A, Le Péchoux C, Rolland E, et al. Meta-analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2010; 28(13): 2181–2190.
 6. Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, et al. PACIFIC Investigators. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017; 377(20): 1919–1929.
 7. Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, et al. PACIFIC Investigators. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med. 2018; 379(24): 2342–2350.
 8. Gray J, Villegas A, Daniel D, et al. Three-Year Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC—Update from PACIFIC. J Thorac Oncol. 2020; 15(2): 288–293.
 9. Spigel, et al. Five-year survival outcomes with durvalumab after chemoradiotherapy in unresectable stage III NSCLC: An update from the PACIFIC trial; ASCO Virtual 2021 04–08.06.2021.
 10. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer‑terms/def/adverse‑event.
 11. https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_50.
 12. Krzakowski M, Wyrwicz L. Leczenie systemowe. In: Krzakowski M, Potemski P, Warzocha K, Wysocki P. ed. Onkologia kliniczna Tom I. Via Medica, Gdańsk 2014: 107–134.
 13. Laviano A, Rossi Fanelli F. Toxicity in chemotherapy ‑ when less is more. N Engl J Med. 2021; 366(24): 2319–2320.
 14. Olszyna‑Serementa M. Niepożądane działania radiochemioterapii w niedrobnokomórkowym raku płuca. In: Krzakowski M, Dziadziuszko R. ed. Niedrobnokomórkowy rak płuca. Radiochemioterapia o założeniu radykalnym. PRIMOPRO, Warszawa 2019: 55–68.
 15. Fijuth J. Radioterapia. In: Krzakowski M, Potemski P, Warzocha K, Wysocki P. ed. Onkologia kliniczna Tom I. Via Medica, Gdańsk 2014: 87–106.
 16. Milano MT, Constine LS, Okunieff P. Normal tissue tolerance dose metrics for radiation therapy of major organs. Semin Radiat Oncol. 2007; 17(2): 131–140.
 17. Hope AJ, Lindsay PE, El Naqa I, et al. Modeling radiation pneumonitis risk with clinical, dosimetric, and spatial parameters. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006; 65(1): 112–124.
 18. Evans ES, Hahn CA, Kocak Z, et al. The role of functional imaging in the diagnosis and management of late normal tissue injury. Semin Radiat Oncol. 2007; 17(2): 72–80.
 19. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product‑information/imfizi‑epar‑product‑information_pl.pdf.
 20. Remon J, Mezquita L, Corral J, et al. Immune-related adverse events with immune checkpoint inhibitors in thoracic malignancies: focusing on non-small cell lung cancer patients. J Thorac Dis. 2018; 10(Suppl 13): S1516–S1533.
 21. Pillai RN, Behera M, Owonikoko TK, et al. Comparison of the toxicity profile of PD-1 versus PD-L1 inhibitors in non-small cell lung cancer: A systematic analysis of the literature. Cancer. 2018; 124(2): 271–277.
 22. Le Burel S, Champiat S, Mateus C, et al. Prevalence of immune-related systemic adverse events in patients treated with anti-Programmed cell Death 1/anti-Programmed cell Death-Ligand 1 agents: A single-centre pharmacovigilance database analysis. Eur J Cancer. 2017; 82: 34–44.
 23. Nishino M, Giobbie-Hurder A, Hatabu H, et al. Incidence of Programmed Cell Death 1 Inhibitor-Related Pneumonitis in Patients With Advanced Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. 2016; 2(12): 1607–1616.
 24. Belum VR, Benhuri B, Postow MA, et al. Characterisation and management of dermatologic adverse events to agents targeting the PD-1 receptor. Eur J Cancer. 2016; 60: 12–25.
 25. Antonia S, Goldberg SB, Balmanoukian A, et al. Safety and antitumour activity of durvalumab plus tremelimumab in non-small cell lung cancer: a multicentre, phase 1b study. Lancet Oncol. 2016; 17(3): 299–308.
 26. Beck KE, Blansfield JA, Tran KQ, et al. Enterocolitis in patients with cancer after antibody blockade of cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4. J Clin Oncol. 2006; 24(15): 2283–2289.
 27. Haanen JB, Carbonnel F, Robert C, et al. ESMO Guidelines Committee. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017; 28(suppl_4): iv119–iv142.
 28. Villa NM, Farahmand A, Du L, et al. Endocrinopathies with use of cancer immunotherapies. Clin Endocrinol (Oxf). 2018; 88(2): 327–332.
 29. O'Kane GM, Labbé C, Doherty MK, et al. Monitoring and Management of Immune-Related Adverse Events Associated With Programmed Cell Death Protein-1 Axis Inhibitors in Lung Cancer. Oncologist. 2017; 22(1): 70–80.
 30. Ederhy S, Voisin AL, Champiat S. Myocarditis with Immune Checkpoint Blockade. N Engl J Med. 2017; 376: 290–291.
 31. Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017; 36(1): 11–48.
 32. Arends J, Baracos V, Bertz H, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. 2017; 36(5): 1187–1196.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl