Tom 6, Supl. F (2020)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-08-24

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3720
Wyświetlenia/pobrania artykułu 160
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pembrolizumab jako opcja terapii pierwszej linii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Agata Chrzanowska-Kapica1

Streszczenie

Leczenie pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) za pomocą immunoterapii daje ogromną szansę na powstrzymanie rozwoju choroby oraz wydłużenie przeżycia pacjentom, dla których do niedawna jedyną opcją terapeutyczną pozostawała chemioterapia. Immunoterapia charakteryzuje się innym profilem działań niepożądanych niż chemioterapia i jak już wiemy z doniesień oraz z własnych doświadczeń, działania te mogą mieć poważne konsekwencje. Jednak istnieje grupa pacjentów, u których toksyczność stosowanej immunoterapii obecnie nie występuje lub jest znacznie mniejsza i mniej uciążliwa niż toksyczność po stosowaniu standardowej chemioterapii. W pracy zaprezentowano przypadek 76-letniego chorego na NDRP. Z uwagi na zaawansowanie procesu nowotworowego chory nie kwalifikował się do leczenia operacyjnego. Wykonano więc oznaczenia mutacji EGFR, rearanżacji genu ALK oraz oceniono ekspresję PD-L1. Uzyskane wyniki pozwoliły na zakwalifikowanie pacjenta do leczenia pembrolizumabem w pierwszej linii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF