Tom 6, Nr 2 (2020)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-04-23

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3140
Wyświetlenia/pobrania artykułu 307
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rak trzustki — długotrwała remisja całkowita po zastosowaniu gemcytabiny i nab-paklitakselu w pierwszej linii leczenia a zaburzenia depresyjne

Ewa Anna Kosakowska1, Anna Cencelewicz-Lesikow1, Jakub Pałucki2, Michał Kunkiel3, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld3
Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(2):129-132.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano przypadek 64-letniej chorej na raka trzustki, u której uzyskano całkowitą remisję zmian przerzutowych w wątrobie po zastosowaniu chemioterapii pierwszej linii z użyciem gemcytabiny z nab-paklitakselem. Częściową regresję zmian przerzutowych w wątrobie uzyskano po 3 miesiącach terapii, a po kolejnych 3 miesiącach osiągnięto całkowitą remisję zmian w tomografii komputerowej. W trakcie leczenia jednokrotnie odnotowano neutropenię w stopniu 4. Chora okresowo wykazywała niechęć wobec podjęcia leczenia. Lepszą współpracę uzyskano po wdrożeniu psychoterapii. Prezentowany przypadek potwierdza wpływ kondycji psychicznej na podjęcie leczenia, a chemioterapia gemcytabiną z nab-paklitakselem potwierdza możliwość uzyskania długotrwałej całkowitej remisji w chorobie cechującej się złym rokowaniem, jaką jest rak trzustki.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF