Tom 5, Supl. G (2019)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2019-02-22

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 676
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1110
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktywność rybocyklibu i hormonoterapii u chorych na zaawansowanego, luminalnego HER2-ujemnego raka piersi w praktyce klinicznej — opisy przypadków

Ewa Chmielowska1, Monika Olejniczak1, Katarzyna Kulig-Gołębiowska2, Katarzyna Walkiewicz2, Angelika Copija12, Ewa Nowakowska-Zajdel12, Joanna Kufel-Grabowska3, Thomas Kiebalo4, Renata Duchnowska5, Bartosz Szymanowski5

Streszczenie

Selektywne inhibitory kinaz zależnych od cyklin CDK4 i CDK 6 (iCDK4/6, cyclin-dependent kinase inhibitors) — palbocyklib, rybocyklib i abemacyklib — stanowią nową grupę leków zmniejszających proliferację przez zahamowanie przejścia komórek w cyklu komórkowym z fazy G1 do S. Leki te są obecnie standardem postępowania u chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych (ER, estrogen receptor) i progesteronowych (PR, progesterone receptor) bez nadekspresji receptora naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2, human epidermal growth factor receptor type 2) w skojarzeniu z jednym z inhibitorów aromatazy lub fulwestrantem w pierwszej linii leczenia lub po niepowodzeniu wcześniejszej hormonoterapii.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono opisy przypadków chorych na raka piersi leczonych rybocyklibem w skojarzeniu z hormonoterapią w ramach programu rozszerzonego dostępu (MAP, managed access program).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF