Vol 65, No 4 (2015)
PhD theses
Published online: 2015-09-11

open access

Page views 602
Article views/downloads 1337
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena wpływu stosowania rytuksymabu na wyniki leczenia chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B z obecnością zmian pozawęzłowych

Agnieszka Badora-Rybicka
DOI: 10.5603/NJO.2015.0063
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):338.

Abstract

Not availableNowotwory. Journal of Oncology