Vol 65, No 4 (2015)

Date published: 2015-10-23

Table of Contents

open access

Invited editorial

Prophylaxis and treatment of venous thromboembolism in medical cancer patients

Jerzy Windyga

Invited editorial

DOI: 10.5603/NJO.2015.0054
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):257-265.

Radiotherapy in the elderly patients

Justyna Danielska, Justyna Chałubińska-Fendler, Jacek Fijuth

Invited editorial

DOI: 10.5603/NJO.2015.0055
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):266-270.
Original article

Effectiveness and costs of rectal cancer therapy in Poland; a regional approach

Adam Kozierkiewicz, Roman Topór-Mądry, Anna Kowalczyk, Dariusz Gilewski, Andrzej Śliwczyński, Tadeusz Jędrzejczyk, Jacek Jassem

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2015.0056
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):271-280.

Assessment using a questionnaire of patient satisfaction with information on cancer provided by doctors and nurses and other healthcare professionals

Anna Kieszkowska-Grudny, Monika Rucińska, Aleksandra Sopel, Mateusz Szmit, Henryka Kubaj, Olga Wilk, Robert Ciesak

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2015.0057
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):281-291.
Review article

Totally implantable venous access devices in cancer patients

Marian Domurat, Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2015.0060
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):302-316.
Case report

Fibroepithelial polyp of the urinary bladder. Case report

Agnieszka Powała, Ryszard Hanecki, Bolesław Kuzaka, Barbara Górnicka, Piotr Radziszewski

Case report

DOI: 10.5603/NJO.2015.0061
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):317-319.
Recommendations

Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations

Stanisław Kłęk, Michał Jankowski, Wiesław Janusz Kruszewski, Jacek Fijuth, Aleksandra Kapała, Paweł Kabata, Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski

Guidelines / Expert consensus

DOI: 10.5603/NJO.2015.0062
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):320-337.
Varia

Tobacco smoking in World War I

Richard F. Mould

Other materials agreed with the Editors

DOI: 10.5603/NJO.2015.0064
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):341-346.

90. rocznica wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Instytutu Radowego w Warszawie

Edward Towpik

Other materials agreed with the Editors

DOI: 10.5603/NJO.2015.0065
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):347-350.
PhD theses
In memoriam

Profesor Jerzy Tołwiński 1924–2015

Wojciech Bulski

Obituary

DOI: 10.5603/NJO.2015.0066
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):351-352.
Oncological debates

The necessity to maintain habilitation in Poland

Jerzy Marian Brzeziński

DOI: 10.5603/NJO.2015.0058
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):292-297.

When dropping habilitation would aid progress in Poland?

Maciej Żylicz

DOI: 10.5603/NJO.2015.0059
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):298-301.
Reports

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Arkadiusz Spychała

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2015.0067
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):353-355.

II Hiszpańsko-Polskie Dni Laparoskopii Onkologicznej w Cáceres w hiszpańskiej Estremadurze

Jerzy Władysław Mituś

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2015.0068
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):356-357.
Books received

„Wybrane problemy onkologii” Red. Edward Towpik

Jan Gawełko

DOI: 10.5603/NJO.2015.0069
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):358-360.

„Poems of the Mind” Constantine P. Karakousis

Edward Towpik

DOI: 10.5603/NJO.2015.0070
Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):361-362.
Current events in Polish oncology

Kronika

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):363.
Journal Club

Journal Club

Anna Kowalczyk, Ewa Szutowicz-Zielińska, Anna Wrona, Krzysztof Konopa

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):364-369.
Announcements

Komunikaty

Announcement

Nowotwory. Journal of Oncology 2015;65(4):370-372.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl