open access

Vol 62, No 3 (2012)
Case report
Published online: 2012-06-25
Get Citation

Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka opon mózgowo-rdzeniowych

Ziemowit Koc, Dariusz Łątka, Tomasz Sachanbiński, Anna Nasierowska-Guttmejer, Andrzej W. Szawłowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):184-187.

open access

Vol 62, No 3 (2012)
Case report
Published online: 2012-06-25

Abstract

Pierwotny czerniak opon mózgowo-rdzeniowych stanowi poniżej 0,1% nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
(OUN). Występuje w dwóch postaciach: jako guz opony mózgowo-rdzeniowej lub jako pierwotna czerniakowatość
opon mózgowo-rdzeniowych. Szczegółowa analiza i poszukiwanie przypadków czerniaka, jako pierwotnego nowotworu
OUN w medycznej literaturze, spowodowała odnalezienie tylko 45 opisów tego rodzaju przypadków. Z uwagi
na brak charakterystycznych
objawów każdy z nich został wykryty zupełnie przypadkowo na drodze zabiegu chirurgicznego
lub po sekcji zwłok. Histogeneza pierwotnego czerniaka OUN jest ciągle nierozwiązanym problemem. Różne
proponowane do tej pory teorie nie zostały w pełni udowodnione. W pracy przedstawiono przypadek pierwotnego
czerniaka opony mózgowo-rdzeniowej stożka rdzenia kręgowego u 66-letniego mężczyzny.

Abstract

Pierwotny czerniak opon mózgowo-rdzeniowych stanowi poniżej 0,1% nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
(OUN). Występuje w dwóch postaciach: jako guz opony mózgowo-rdzeniowej lub jako pierwotna czerniakowatość
opon mózgowo-rdzeniowych. Szczegółowa analiza i poszukiwanie przypadków czerniaka, jako pierwotnego nowotworu
OUN w medycznej literaturze, spowodowała odnalezienie tylko 45 opisów tego rodzaju przypadków. Z uwagi
na brak charakterystycznych
objawów każdy z nich został wykryty zupełnie przypadkowo na drodze zabiegu chirurgicznego
lub po sekcji zwłok. Histogeneza pierwotnego czerniaka OUN jest ciągle nierozwiązanym problemem. Różne
proponowane do tej pory teorie nie zostały w pełni udowodnione. W pracy przedstawiono przypadek pierwotnego
czerniaka opony mózgowo-rdzeniowej stożka rdzenia kręgowego u 66-letniego mężczyzny.
Get Citation
About this article
Title

Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka opon mózgowo-rdzeniowych

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 3 (2012)

Article type

Case report

Pages

184-187

Published online

2012-06-25

Page views

939

Article views/downloads

1661

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):184-187.

Authors

Ziemowit Koc
Dariusz Łątka
Tomasz Sachanbiński
Anna Nasierowska-Guttmejer
Andrzej W. Szawłowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl