Vol 62, No 3 (2012)

Date published: 2012-06-26

Table of Contents

open access

Original article

Przypadki chorób nowotworowych rozpoznanych w czasie diagnostyki różnicowej w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Joanna M. Zajkowska, Adam Garkowski, Agata Zajkowska, Sławomir A. Pancewicz, Michał Letmanowski

Research paper (original)

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):163-167.

Ocena jakości życia w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy po radykalnej radiochemioterapii oraz w grupie kobiet nieleczonych z powodu raka — doniesienie wstępne

Anna Kieszkowska-Grudny, Monika Rucińska, Sylwia Biedrzycka, Sergiusz Nawrocki

Research paper (original)

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):168-174.

Zachorowalność i chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2004–2010

Andrzej Śliwczyński, Adrian Tkacz, Grzegorz Charliński, Vyas Piyush, Krzysztof Krajewski-Siuda, Wiesław W. Jędrzejczak, Jacek Paszkiewicz

Research paper (original)

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):175-183.
Review article

Kontrowersje w postępowaniu z chorymi na nasieniaka jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego

Bogdan Gliński, Anna Mucha-Małecka, Agnieszka Chrostowska, Krzysztof Małecki, Paweł Hebzda, Dominika Wojton

Review paper

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):188-192.

Leczenie celowane u chorych na raka gruczołu krokowego

Marek Z. Wojtukiewicz, Dominika Hempel, Ewa Sierko

Review paper

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):193-205.

Leczenie celowane u chorych na raka gruczołu krokowego

Marek Z. Wojtukiewicz, Dominika Hempel, Ewa Sierko

Review paper

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):193-205.

Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii — bezpieczeństwo pracy personelu medycznego

Tomasz Jastrzębski, Wojciech Polkowski, Piotr Richter, Kamil Drucis, Tomasz Polec, Janusz Jaśkiewicz

Review paper

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):216-220.
Case report

Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka opon mózgowo-rdzeniowych

Ziemowit Koc, Dariusz Łątka, Tomasz Sachanbiński, Anna Nasierowska-Guttmejer, Andrzej W. Szawłowski

Case report

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):184-187.
Varia

Konferencja uzgodnieniowa: problemy żywieniowe w polskiej onkologii

Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Stanisław Kłęk, Małgorzata Misiak, Bernadetta Bakinowska, Małgorzata Czaplińska, Marek Czarnecki, Michał Czarnuszewicz, Tomasz Doboszyński, Robert Dziura, Katarzyna Hetman, Beata Kalinowska, Katarzyna Karwowska, Joanna Krawczyk, Irena Kruczyk, Ewa Lange, Piotr Oczkowski, Mariusz Ornat, Aleksandra Pałamarz-Żarczyńska, Rudolf Piesoczyński, Paweł Smoliński, Maciej Stańczyk, Aleksandra Stryjowska, Marta Tolińska, Roman Wikłacz, Magdalena Wollak-Lewandowska, Iwona Wyleżał, Anna Zmarzły, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):221-229.
Reports

Sprawozdanie z warsztatów „Workshop in Scientific Communication”

Wojciech M. Wysocki

Conference report / Report

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):230.
Oncology on the Internet

Aplikacje medyczne na urządzenia przenośne (część 1)

Andrzej L. Komorowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):231-233.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl