English Polski
Vol 8, No 2 (2015)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2015-06-22

open access

Page views 500
Article views/downloads 1879
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne przez lekarzy pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i lekarzy rodzinnych

Krystyna Zawilska, Jerzy Windyga, Magdalena Łętowska
Journal of Transfusion Medicine 2015;8(2):78-79.

Abstract

Not available