Obraz strony głównej czasopisma

Główna osoba kontaktowa

Paweł Bogdański
prof. dr hab. n. med.

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań


E-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

Pomoc techniczna

Anna Torhan
Telefon: +48 665 277 742
E-mail: anna.torhan@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl