Tom 17, Nr 2 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-04-28
Wyświetlenia strony 1852
Wyświetlenia/pobrania artykułu 31
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nietolerancja laktozy — żywieniowe ryzyko niedoboru wapnia?

Julia Szaniawska1, Justyna Nowak1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(2):87-98.

Streszczenie

Wstęp. Nietolerancja laktozy, to schorzenie, które dotyka coraz większą liczbę populacji. Prawidłowo skomponowana dieta stanowi ważny czynnik leczenia tego schorzenia. Nieodpowiednio zbilansowana dieta bezlaktozowa może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Celem pracy była ocena wiedzy osób z nietolerancją laktozy na temat konsekwencji związanych z eliminacją produktów nabiałowych z diety. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w mediach społecznościach w zamkniętych grupach wśród osób z nietolerancją laktozy. Dane zebrano na przełomie 2021 oraz 2022 roku na podstawie autorskiego kwestionariusza. Dodatkowo na potrzeby badania stworzono skalę oceny. Za prawidłowo wypełnioną ankietę można było zdobyć maksymalnie 30 punktów. Wyniki. Po zsumowaniu punktów pr zyznanych za prawidłowe odpowiedzi respondenci średnio otrzymali 15 punktów. Obszarami wiedzy, w których respondenci wykazali się największą znajomością, były pytania dotyczące żywieniowych źródeł wapnia oraz konsekwencji jego niedoboru w diecie. Obszarami, w któr ych respondenci nie posiadali dostatecznej wiedzy, była zawartość laktozy w produktach spożywczych oraz bezlaktozowych źródeł wapnia. W części oceniającej nawyki żywieniowe respondenci przyznali, że nie mają nawyku wdrażania dodatkowej suplementacji wapnia. Wnioski. Poziom wiedzy na temat żywienia w nietolerancji laktozy wśród osób z tym schorzeniem został oceniony jako niski. Zaobserwowano, że badani znają żywieniowe źródło wapnia, są świadomi konsekwencji związanych z jego niedoborem w diecie, natomiast nie wdrażają dodatkowej suplementacji. Działaniami jakie należy podjąć, aby poszerzyć ich wiedzę w tym zakresie jest podejmowanie edukacji żywieniowej.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?