Tom 15, Nr 5 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-11-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3325
Wyświetlenia/pobrania artykułu 106
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Uczulenie na jajko kurze w kontekście szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce

Małgorzata Pochopień1
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(5):215-222.

Streszczenie

Uczulenie na jajko kurze jest jednym z częstszych w populacji pediatrycznej. Prawidłowe przeprowadzenie diagnostyki wymaga rzetelnej wiedzy i postępowania wg ściśle określonych standardów. Należy wystrzegać się rozpoznawania alergii na wyrost, gdyż dieta eliminacyjna ma ogromne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Zakończenie diagnostyki powinno skutkować przedstawieniem rodzicom jasnych wytycznych na temat dalszego postępowania. W szczególności rodzic powinien wiedzieć jak rozpoznać anafilaksję i jak zachować się w przypadku jej wystąpienia. Należy podkreślić, iż jedynym skutecznym lekiem jest podana jak najszybciej domięśniowo adrenalina. Konieczne jest szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa szczepienia przeciw odrze śwince i różyczce u dzieci z rozpoznaną alergią na jajko kurze.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2014; 69(8): 992–1007.
 2. Rona RJ, Keil T, Summers C, et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2007; 120(3): 638–646.
 3. Horvath A, Nowak-Węgrzyn A. Nadwrażliwość na pokarmy. In: Szajewska H, Horvath A. ed. Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. MP, Kraków 2017.
 4. Bartuzi Z. Alergia pokarmowa na mąkę i celiakia. Alergia. 2014; 2: 4–10.
 5. Pawliczak R. Kompendium Alergologii. Termedia, Poznań 2013.
 6. Jedynak-Wąsowicz U. Alergia pokarmowa u dzieci. mp.pl/pacjent.
 7. Pastuszka M, Kaszuba A. Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna). In: Tkaczyk M, Kaszuba A. ed. Stany nagłe Pediatria. Medical Tribune Polska, Warszawa 2015.
 8. Błażowski Ł. Kurzawa R. ‘’ABC diagnostyki molekularnej w alergologii cz. I i II, Akademia Bebilon.
 9. Bręborowicz A i wsp. Postępowanie diagnostyczne w alergii na białka mleka krowiego u dzieci, Alergia Astma Immunologia 2015, 20.
 10. Zawadzka-Krajewska Anna, Szczepienie przeciwko MMR i grypie u dzieci uczulonych na jajko, Alergia. 2017; 2: 11–13.
 11. Bernatowska E, Bernat-Sitarz K, Pietrucha B, et al. Szczepienia dzieci i osób dorosłych uczulonych na białko jaja kurzego – coraz mniej ograniczeń. Standardy Medyczne/Pediatria. 2012; 9: 100–105.
 12. Magistà S, Albanesi M, Chaoul N, et al. Safety of measles, mumps, and rubella vaccine in egg allergy: in vivo and in vitro management. Clin Mol Allergy. 2020; 18(1): 21.
 13. Mrożek-Budzyn D. Wakcynologia praktyczna. alfa medica press 2016.
 14. www.szczepienia.pzh.gov.pl.
 15. Kaczmarski M, Korotkiewicz-Kaczmarska E, Bobrus-Chociej A. Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część I. Aspekty epidemiologiczne. Przegląd pediatryczny 2008, VOL 38, NO 3, 215-217.