Tom 15, Nr 1 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-02-15

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 731
Wyświetlenia/pobrania artykułu 90
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Izolacja żył płucnych w migotaniu przedsionków — serce w sercu na walentynki

Edward Koźluk, Katarzyna Łojewska, Jarosław Hiczkiewicz
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(1):1-5.

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta z napadowym migotaniem przedsionków, u którego wykonano izolację żył płucnych z użyciem systemu CARTO, algorytmu „ablation index”, protokołu „close”. Do zabiegu wykorzystano sterowalną koszulkę Vizigo, widoczną w systemie 3D. Koszulka ta pozwala zredukować obciążenie radiologiczne pacjenta. Linia ablacyjna wokół prawych żył płucnych stworzyła obraz „serca w sercu”, który dedykujemy wszystkim zakochanym z okazji dnia św. Walentego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Brignole M, Moya A, De Lange FJ. ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2018; 9(21): 1883–1948.
 2. Brignole M, Moya A, De Lange FJ. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia omdleń (2018). Kardiologia Polska. 2018; 76(8): 1119–1198.
 3. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Badanie elektrofizjologiczne — nie taki diabeł straszny jak go malują. Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(5): 211–224.
 4. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. ABLACJA – tajemnicze słowo brzmiące jak cudowne zaklęcie. Kilka słów o tym jak to się robi (i jak się robiło kiedyś)? Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(6): 245–264.
 5. Phlips T, Taghji P, El Haddad M, et al. Improving procedural and one-year outcome after contact force-guided pulmonary vein isolation: the role of interlesion distance, ablation index, and contact force variability in the 'CLOSE'-protocol. Europace. 2018; 20(FI_3): f419–f427.
 6. Koźluk E, Łojewska K, Hiczkiewicz J. First experience with left atrial arrhythmia ablation using a bi-directional steerable transseptal sheath (Vizigo) visible in the CARTO system as a method to reduce fluoroscopy. Eur J Transl Clin Med. 2020; 3(2): 18–21.
 7. Roszczyk N. Wierzbowska−Drabik K, Damian Kasprzak JD. Ocena wielkości i funkcji lewego przedsionka. Kardiologia Polska. 2012; 70(10): 1046–1052.
 8. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. ESC Scientific Document Group . 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2020 [Epub ahead of print].
 9. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129–2200.
 10. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. ESC Scientific Document Group . 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J. 2015; 36(41): 2793–2867.
 11. Dabrowski P, Kleinrok A, Kozluk E, et al. Physiologic resynchronization therapy: a case of his bundle pacing reversing physiologic conduction in a patient with CHF and LBBB during 2 years of observation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2011; 22(7): 813–817.
 12. Marrouche NF, Kheirkhahan M, Brachmann J, et al. CASTLE-AF Investigators. Catheter Ablation for Atrial Fibrillation with Heart Failure. N Engl J Med. 2018; 378(5): 417–427.