Tom 14, Nr 6 (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-01-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 826
Wyświetlenia/pobrania artykułu 220
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ablacja — tajemnicze słowo brzmiące jak cudowne zaklęcie. Kilka słów o tym, jak to się robi (i jak się robiło kiedyś)

Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Dariusz Rodkiewicz, Grzegorz Opolski
Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(6):245-264.

Streszczenie

W niniejszej części poświęconej elektrofizjologii przedstawiono zagadnienie ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Autorzy prezentują rodzaje elektrod, systemów obrazowania i różnych form energii służących niszczeniu tkanki arytmogennej. Pokazują również efekt tkankowy i elektrokardiograficzny takiego działania. Temat ujęty nieco historycznie obrazuje postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 38 lat.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Piątkowska A, Koźluk E. Nowoczesne techniki w kardiologii – ablacja i jej ograniczenia u najstarszych pacjentów. Terapia. 2010; 9(2): 42–46.
 2. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Badanie elektrofizjologiczne – nie taki diabeł straszny jak go malują. Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(5): 143–156.
 3. Scheinman MM, Morady F, Hess DS, et al. Catheter-induced ablation of the atrioventricular junction to control refractory supraventricular arrhythmias. JAMA. 1982; 248(7): 851–855.
 4. Drzewiecki J, Jaklik A, Wnuk-Wojnar M. Własne doświadczenia w stosowaniu przezżylnej ablacji łącza przedsionkowo-komorowego. Kardiol Pol. 1989; 32: 229–236.
 5. Jackman WM, Wang XZ, Friday KJ, et al. Catheter ablation of accessory atrioventricular pathways (Wolff-Parkinson-White syndrome) by radiofrequency current. N Engl J Med. 1991; 324(23): 1605–1611.
 6. Walczak F, Szufladowicz E, Jedynak Z, et al. Ablacja prądem wysokiej częstotliwości drogi o wolnym przewodzeniu u chorych z nawrotnym częstoskurczem węzłowym - doniesienie wstępne. Kardiol Pol. 1993; 38(3): 199–204.
 7. Koźluk E, Walczak F, Szufladowicz E, et al. Jaki powinien być czas działania aplikacji prądu częstotliwości radiowej aby trwale uszkodzić drogę o wolnym przewodzeniu - doniesienie wstępne. Kardiol Pol. 1994; 41: 117–118.
 8. Skanes AC, Dubuc M, Klein GJ, et al. Cryothermal ablation of the slow pathway for the elimination of atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Circulation. 2000; 102(23): 2856–2860.
 9. Van Belle Y, Janse P, Rivero-Ayerza MJ, et al. Pulmonary vein isolation using an occluding cryoballoon for circumferential ablation: feasibility, complications, and short-term outcome. Eur Heart J. 2007; 28(18): 2231–2237.
 10. Koźluk E, Kiliszek M, Neuzil P, et al. Krioablacja balonowa u pacjenta z przetrwałym migotaniem przedsionków. Polski Przegląd Kardiologiczy. 2008; 10(2): 170–175.
 11. Reddy VY, Koruth J, Jais P, et al. Ablation of Atrial Fibrillation With Pulsed Electric Fields: An Ultra-Rapid, Tissue-Selective Modality for Cardiac Ablation. JACC Clin Electrophysiol. 2018; 4(8): 987–995.
 12. Hirshfeld JW, Balter S, Brinker JA, et al. American College of Cardiology Foundation, American Heart Association/, HRS, SCAI, American College of Physicians Task Force on Clinical Competence and Training. ACCF/AHA/HRS/SCAI clinical competence statement on physician knowledge to optimize patient safety and image quality in fluoroscopically guided invasive cardiovascular procedures: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association/American College of Physicians Task Force on Clinical Competence and Training. Circulation. 2005; 111(4): 511–532.
 13. Kottkamp H, Hindricks G, Breithardt G, et al. Three-dimensional electromagnetic catheter technology: electroanatomical mapping of the right atrium and ablation of ectopic atrial tachycardia. J Cardiovasc Electrophysiol. 1997; 8(12): 1332–1337.
 14. Wnuk-Wojnar AM, Trusz-Gluza M, Czerwiński C, et al. Circumferential pulmonary vein RF ablation in the treatment of atrial fibrillation: 3-year experience of one centre. Kardiol Pol. 2005; 63(4): 362–371.
 15. Gepstein L, Hayam G, Ben-Haim SA. A novel method for nonfluoroscopic catheter-based electroanatomical mapping of the heart. In vitro and in vivo accuracy results. Circulation. 1997; 95(6): 1611–1622.
 16. Wittkampf FH, Wever EF, Derksen R, et al. LocaLisa: new technique for real-time 3-dimensional localization of regular intracardiac electrodes. Circulation. 1999; 99(10): 1312–1317.
 17. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Izolacja żył płucnych z wykorzystaniem elektroanatomicznego systemu CARTO – czyli do czego mogą się przydać kolorowe obrazki. Kardiologia po Dyplomie. 2004; 3(4): 56–62.
 18. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Co wnosi system elektroanatomiczny CARTO podczas ablacji przedwczesnych pobudzeń komorowych z drogi odpływu prawej komory? Kardiologia po Dyplomie. 2005; 4(6): 60–66.
 19. Koźluk E, Kowalska M, Lodziński P, et al. System elektroanatomiczny CARTO – podstawowe informacje i przykład pułapki. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(8): 45–52.
 20. Koźluk E, Kowalska M, Kiliszek M, et al. Opcja MERGE – parę słów o integracji obrazu. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(8): 28–33.
 21. Koźluk E, Gawrysiak M, Piątkowska A, et al. Radiofrequency ablation without the use of fluoroscopy - in what kind of patients is it feasible? Arch Med Sci. 2013; 9(5): 821–825.
 22. Drago F, Silvetti MS, Di Pino A, et al. Exclusion of fluoroscopy during ablation treatment of right accessory pathway in children. J Cardiovasc Electrophysiol. 2002; 13(8): 778–782.
 23. Koźluk E, Tokarczyk M, Kozłowski D, et al. Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej podłoża arytmii u kobiet w ciąży. Folia Cardiologica. 2005; 12(5): 338–342.
 24. Szumowski L, Szufladowicz E, Orczykowski M, et al. Ablation of severe drug-resistant tachyarrhythmia during pregnancy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21(8): 877–882.
 25. Koźluk E, Piątkowska A, Kiliszek M, et al. Catheter ablation of cardiac arrhythmias in pregnancy without fluoroscopy: A case control retrospective study. Adv Clin Exp Med. 2017; 26(1): 129–134.
 26. Chu E, Fitzpatrick AP, Chin MC, et al. Radiofrequency catheter ablation guided by intracardiac echocardiography. Circulation. 1994; 89(3): 1301–1305.
 27. Lodziński PR, Balsam P, Peller M, et al. First-in-man percutaneous pulmonary vein isolation enhanced by augmented reality system. Kardiol Pol. 2018; 76(2): 475.
 28. Chan EK, Abati AL, Vepa K. Coagulum index predicts coagulum formation in right atrial radiofrequency energy delivery to ablate atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol. 2000; 23(11 Pt 2): 1856–1858.
 29. Boersma LVA, Wijffels MC, Oral H, et al. Pulmonary vein isolation by duty-cycled bipolar and unipolar radiofrequency energy with a multielectrode ablation catheter. Heart Rhythm. 2008; 5(12): 1635–1642.
 30. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Spełnione marzenie elektrofizjologów: jedna elektroda typu lasso do mapowania i ablacji okrążającej ujścia żył płucnych. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(12): 69–74.
 31. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Direct results of a prospective randomized study comparing ablation with the nMARQ catheter and the PVAC catheter used with and without a 3D system (MAPER 3D Study). Arch Med Sci. 2019; 15(1): 78–85.
 32. Reddy VY, Morales G, Ahmed H, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation without the use of fluoroscopy. Heart Rhythm. 2010; 7(11): 1644–1653.
 33. Bulava A, Hanis J, Eisenberger M. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation Using Zero-Fluoroscopy Technique: A Randomized Trial. Pacing Clin Electrophysiol. 2015; 38(7): 797–806.
 34. Romero J, Patel K, Briceno D, et al. Fluoroless Atrial Fibrillation Catheter Ablation: Technique and Clinical Outcomes. Card Electrophysiol Clin. 2020; 12(2): 233–245.
 35. Žižek D, Antolič B, Kalinšek TP, et al. Intracardiac echocardiography-guided transseptal puncture for fluoroless catheter ablation of left-sided tachycardias. J Interv Card Electrophysiol. 2020.
 36. Zhang G, Cheng L, Liang Z, et al. Zero-fluoroscopy transseptal puncture guided by right atrial electroanatomical mapping combined with intracardiac echocardiography: A single-center experience. Clin Cardiol. 2020; 43(9): 1009–1016.
 37. O'Brien B, Balmforth DC, Hunter RJ, et al. Fluoroscopy-free AF ablation using transesophageal echocardiography and electroanatomical mapping technology. J Interv Card Electrophysiol. 2017; 50(3): 235–244.
 38. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. ESC Scientific Document Group . 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2020 [Epub ahead of print].
 39. Koźluk E, Balsam P, Peller M, et al. Efficacy of multi-electrode duty-cycled radiofrequency ablation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Cardiol J. 2013; 20(6): 618–625.