Tom 13, Nr 6 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-12-23

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1323
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4397
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych

Jagoda Kuryłowicz1, Tomasz Przewoźny1, Andrzej Molisz2, Jerzy Kuczkowski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(6):285-291.

Streszczenie

W pracy opisano pojęcie podstawowe pojęcia dotyczące zaburzeń jakości głosu takie jak dysfonia, afonia czy nosowanie. Przedstawiono odrębności badania foniatrycznego w zakresie wywiadu, stosowanych skal jakości głosu (Vocal Handicap Index - VHI, skali GRBAS) i badania palpacyjnego krtani. Szczególną uwagę zwrócono na badanie wideolaryngoskopowe i wideolaryngostroboskopowe, umożliwiające ocenę drgań strun głosowych w zwolnionym tempie. Opisano jedną z obiektywnych metod badania głosu - wieloparametrową analizę głosu polegającą na nagraniu próbki głosu pacjenta mikrofonem, która umożliwia przedstawienie w formie liczb wielu różnych parametrów głosu chorego. W drugiej części pracy omówiono zaburzenia głosu charakterystyczne dla najczęściej występujących chorób neurologicznych: udaru, stwardnienia rozsianego, zaniku wieloukładowego, choroby Parkinsona, postępującego porażenia nadjądrowego, miastenii, zespołu Guillain-Barè, porażeniu opuszkowym czy uszkodzeń nerwu błędnego. Podkreślono, że diagnostyka i rozpoznawania zaburzeń głosu chorobach neurologicznych wymaga współdziałania otolaryngologa, foniatry i neurologa. Zwrócono uwagę na specyfikę tych zaburzeń głosu zarówno na etapie wstępnej diagnostyki, jak również podczas monitorowania wyników leczenia oraz oceny progresji choroby.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Pruszewicz A. Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych i psychiatrycznych oraz genetycznie uwarunkowane. In: Pruszewicz A. ed. Foniatria kliniczna. PZWL, Warszawa 1992.
 2. Jacobson B, Johnson A, Grywalski C, et al. The Voice Handicap Index (VHI). American Journal of Speech-Language Pathology. 1997; 6(3): 66–70.
 3. De Bodt MS, Wuyts FL, Van de Heyning PH, et al. Test-retest study of the GRBAS scale: influence of experience and professional background on perceptual rating of voice quality. J Voice. 1997; 11(1): 74–80.
 4. Wuyts F, Bodt MDe, Heyning PV. Is the reliability of a visual analog scale higher than an ordinal scale? An experiment with the GRBAS scale for the perceptual evaluation of dysphonia. Journal of Voice. 1999; 13(4): 508–517.
 5. Pruszewicz A. Metodyka badania narządu głosu . In: Pruszewicz A. ed. Foniatria kliniczna. PZWL, Warszawa, 1992.
 6. Christmann MK, Brancalioni AR, Ramos de Freitas C, et al. Use of the program MDVP in different contexts: a literature review. Revista CEFAC. 2015; 17(4): 1341–1349.
 7. Burris C, Vorperian HK, Fourakis M, et al. Quantitative and descriptive comparison of four acoustic analysis systems: vowel measurements. J Speech Lang Hear Res. 2014; 57(1): 26–45.
 8. Sielska-Badurek E, Niemczyk K. Diagnostic protocol in voice disorders. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny. 2015; 4(2): 12–19.
 9. Urquhart AC, St Louis EK, St Louis E. Idiopathic vocal cord palsies and associated neurological conditions. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 131(12): 1086–1089.
 10. Leach RA. Patients with symptoms and signs of stroke presenting to a rural chiropractic practice. J Manipulative Physiol Ther. 2010; 33(1): 62–69.
 11. Venketasubramanian N, Seshadri R, Chee N. Vocal cord paresis in acute ischemic stroke. Cerebrovasc Dis. 1999; 9(3): 157–162.
 12. Slade PM, Larsen MP. Dysphagia, dysphonia and sore throat following cerebral infarction: an unexpected cause. BMJ Case Rep. 2015; 2015.
 13. Gamboa J, Jiménez-Jiménez FJ, Nieto A, et al. Acoustic voice analysis in patients with Parkinson's disease treated with dopaminergic drugs. J Voice. 1997; 11(3): 314–320.
 14. Dogan M, Midi I, Yazici MA, et al. Objective and subjective evaluation of voice quality in multiple sclerosis. J Voice. 2007; 21(6): 735–740.
 15. Watts CR, Vanryckeghem M. Laryngeal dysfunction in Amyotrophic Lateral Sclerosis: a review and case report. BMC Ear Nose Throat Disord. 2001; 1(1): 1.
 16. Robert D, Pouget J, Giovanni A, et al. Quantitative voice analysis in the assessment of bulbar involvement in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Otolaryngol. 1999; 119(6): 724–731.