Tom 11, Nr 4 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2017-10-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 6432
Wyświetlenia/pobrania artykułu 86135
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Standard pielęgnacji dostępu naczyniowego jako narzędzie monitorowania infekcji łożyska naczyniowego

Elżbieta Benedysiuk1, Katarzyna Wójtowicz2
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(4):187-194.

Streszczenie

 Bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym wymiarem jakości prowadzonych prac i stanowi integralny element systemu poprawy opieki zdrowotnej. Podmiot leczniczy powinien opra­cować zasady pozwalające ocenić bezpieczeństwo pacjenta na podstawie identyfikowania, gromadzenia i analizowania danych na temat zdarzeń niepożądanych. Według definicji przyjętej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „zdarzeniem niepożądanym jest szkoda wywołana w trakcie/efekcie leczenia, niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia”. Odcewnikowa infekcja łożyska naczyniowego to specyficzne i kosztowne zdarzenie niepożą­dane związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej, którego prewencja wymaga rzetelnego monitorowania oraz wnikliwej i trafnej analizy. Pomocnym narzędziem, które pozwala na systematyczne monitorowanie i analizowanie tego typu zdarzeń niepożądanych, są stan­dardowe procedury operacyjne (SOP) [1]. Standardowe procedury operacyjne, najogólniej rzecz ujmując, to zasady rutynowego po­stępowania, opracowane dla wybranych jednostek chorobowych, pro cedur leczniczych lub diagnostycznych, w oparciu o wytyczne postępowania kliniczn ego z uwzględnieniem lokalnych warunków [1].

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Zestaw Standardów Akredytacyjnych, Wydawnictwo Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 2009.
 2. Piątek A. Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce. Przewodnik metodyczny. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Warszawa 1999: 145–146.
 3. Back J. Zarządzanie przez jakość. Wydawnictwo Felberg. Warszawa 2000.
 4. Murkowski A, Nowacki W, Koronkiewicz A. Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Warszawa 1996: 88.
 5. Dzierżanowska D, Jejlaszewicz J. Zakażenia szpitalne. Wydawnictwo Alfa Medica Press. Bielsko-Biała 2008.
 6. Pawińska A, Dzierżanowska D. Posocznica odcewnikowa. Przegląd Epidemiologiczny. 2002; 56(3): 443–452.
 7. Czerniak J. Zakażenia odcewnikowe — kontrola i zapobieganie, materiały z konferencji szkoleniowej dla pielęgniarek. Warszawa 2009.
 8. Cieśla D, Czerniak J. Możliwości zapobiegania zakażeniom odcewnikowym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2008; 3: 110–112.
 9. Podemska M, Książyk J, Wieteska-Klimczak A. Zalecenia pielęgnacji centralnych kaniul żylnych tunelizowanych. Pediatria. 2009; 2: 207–210.
 10. Polnik D. Jak powinno się zakładać stałe centralne dojścia żylne u dzieci? Pediatria. 2009; 2: 203–206.
 11. Młynarski R. Port dożylny. Info Studio s.c. Lublin 2009: 26–27.
 12. Strózik Z, Dzikowska K, Łukasiak M. Pielęgnacja centralnego dostępu żylnego. Ad Vocem. 2007; 76: 19–21.
 13. Rakowska-Różewicz D. Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2001.
 14. Kaczmarek M. Port naczyniowy — instrukcje postępowania. Mukowiscydoza. 2006; 18: 19–20.
 15. Pielęgniarka Epidemiologiczna, Zakażenia związane z obecnością cewników naczyniowych u dorosłych i u dzieci, www.cdc.gov.
 16. Mitkowska Z, Kwinta P. Kaniulacja żył obwodowych i centralnych u noworodków. Medycyna Praktyczna. 2003; 3.
 17. Sarnacka J, Łapuć-Seweryn K. Zakażenia związane ze stosowaniem cewników naczyniowych. Zakażenia chirurgiczne. W. Zakażenia chirurgiczne, red. M. Drews, R. Marciniak. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego; Poznań 2008: 71–74.
 18. Pertkiewicz M. Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005: Warszawa.
 19. Grochowska M, Pawińska A, Jarosz K, et al. Monitorowanie powikłań związanych z obecnością cewnika centralnego. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne. 2005; 2(21).
 20. Olewiński M, Cebulski W. Opieka i postępowanie z centralnym dostępem naczyniowym. Zakażenia. 2009; 5: 107–109.
 21. Naomi P, O'Grady MD, Didier-Pittet MD, et al. Catheter-Related Infections in the Critically Ill. Springer US. Boston 2004.
 22. Panadero A, Iohom G, Taj J, et al. A dedicated intravenous cannula for postoperative use Effect on incidence and severity of phlebitis. Anaesthesia. 2002; 57(9): 921–925.