Tom 10, Nr 2 (2016)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2016-06-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1118
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7379
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zgodność wyników badań w kierunku Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej, ELISA i PCR z uwzględnieniem ich czułości i swoistości, u pacjentów z NGU

Irena Choroszy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak, Anna Trojgo, Agnieszka Jama-Kmiecik, Dorota Teryks-Wołyniec, Jolanta Sarowska
Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(2):91-94.

Streszczenie

Wstęp. Analizę zgodności wyników badań w kierunku Chlamydia trachomatis (Ct) wykonano trzema metodami: techniką immunofluorescencji bezpośredniej (IF), nested-PCR oraz metodą immunoenzymatyczną.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowili pacjenci hospitalizowani na Oddziale Nefrologii Pediatrycznej oraz z przychodni MicroFAM (n = 61) w wieku 3–76 lat. Przedmiotem badań były wymazy z cewki moczowej, surowica krwi oraz mocz. Antygen Ct wykrywano techniką IF. Do wykrywania genu crp użyto techniki nested-PCR. Obecność swoistych przeciwciał anty-cHSP60 zbadano metodą ELISA.

Wyniki. Analiza wyników badań w kierunku Ct otrzymanych trzema wymienionymi metodami wykazała zgodność w 62,3%. Swoiste przeciwciała anty-cHSP60 w surowicy krwi metodą ELISA wykrywano równie często jak obecność antygenu Ct metodą IF (16,4%). Nieco rzadziej wykrywano obecność genu crp w moczu techniką nested-PCR (14,8%).

Wnioski. Biorąc pod uwagę czułość i swoistość trzech zastosowanych testów oraz aspekt ekonomiczny, wskazane jest wykonywanie badań w kierunku Ct testem IF z uwagi na prostotę wykonania i niższy koszt badania.