Tom 9, Nr 3 (2015)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2015-06-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 474
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2681
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zachowania prozdrowotne studentów VI roku studiów medycznych

Małgorzata Pietrzykowska, Magdalena Reiwer-Gostomska,, Katarzyna Nowicka-Sauer
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(3):294-296.

Streszczenie

Wstęp. Rola lekarza nie powinna ograniczać się wyłącznie do zaleceń ściśle związanych z terapią, gdyż lekarz, promując zachowania prozdrowotne, powinien jednocześnie stanowić wzór dla swoich podopiecznych.

Cel pracy. Celem badania była ocena zachowań prozdrowotnych studentów VI roku studiów medycznych.

Materiał i metody. Autorski kwestionariusz przeprowadzono w grupie 200 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach akademickich 2013/2014 oraz 2014/2015.

Wyniki. Średnie BMI wynosiło 22,2 (SD ± 2,934). 14,5 % (29 studentów) miało nadmierną masę ciała. 79% studentów jadało codziennie śniada­nia. Zapytani o częstość spożywania posiłków studenci najczęściej wskazywali na obiady domowe. 71,5% jadało je minimum 5 razy w tygodniu. Ćwiczenia fizyczne zajmowały średnio 222 minuty tygodniowo (SD ± 152,171). 82,5% osób nie paliło papierosów.

Wnioski. Studenci VI roku prowadzą stosunkowo zdrowy styl życia — prawidłowo się odżywiają i uprawiają aktywność fizyczną. Większość studentów ma prawidłową masę ciała. Można zatem wnioskować, że będą dobrym przykładem dla swoich przyszłych pacjentów.