Tom 9, Nr 3 (2015)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2015-06-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 397
Wyświetlenia/pobrania artykułu 934
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Czy mieszkańcy Lubelszczyzny po 40. roku życia żyją w stresie? Analiza na podstawie danych z powiatów bialskiego i parczewskiego

Barbara Sokołowska, Marcin Urbańczuk, Magdalena Amarowicz, Ewelina Wawryszuk
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(3):243-245.

Streszczenie

Wstęp. W codziennym życiu jesteśmy stale narażeni na występowanie sytuacji stresowych. Skuteczna profilaktyka stresu przekłada się na korzyści zdrowotne, społeczne i finansowe.

Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania sytuacji stresowych wśród mieszkańców powiatów bialskiego i parczewskiego.

Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 205 osób, dobranych losowo, powyżej 40. roku życia, zamieszkujących powiaty bialski i parczewski. Do przeprowadzenia badań posłużył anonimowy kwestionariusz ankiety.

Wyniki. Na stres narażonych było 60% badanych „często” i „codziennie”. Umiejętność radzenia sobie ze stresem deklarowało 75% osób z powiatu bialskiego i 70% z powiatu parczewskiego. Stwierdzono istotność statystyczną pomiędzy umiejętnościami radzenia sobie z opanowaniem stresu a płcią w powiecie parczewskim; 25% badanych z powiatu bialskiego i 30% z powiatu parczewskiego nie radzi sobie ze stresem.

Wnioski. W badanych powiatach stwierdzono duże rozpowszechnienie stresu. Niezbędne są dalsze badania dotyczące czynników etiologicznych stresu w badanych populacjach, aby można było w sposób celowany wprowadzać profilaktykę antystresową.