Tom 9, Nr 2 (2015)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2015-06-12

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1030
Wyświetlenia/pobrania artykułu 13809
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Objawy otologiczne u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego

Zofia Maciejewska-Szaniec, Barbara Maciejewska, Katarzyna Mehr, Paweł Piotrowski, Bożena Wiskirska-Woźnica
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(2):85-87.

Streszczenie

Wstęp. Wzrasta liczba pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego (US). Opisywane są objawy zlokalizowane w obrębie zębów, układu mięśniowego i stawów skroniowo-żuchwowych. Dolegliwości kliniczne cechuje jednak duże zróżnicowanie lokalizacji i występowanie poza jamą ustną, na przykład w narządzie słuchu.

Cel pracy. Ocena objawów usznych u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi US.

Materiał i metody. Grupa pacjentów w liczbie 92 osoby (55 kobiet, 37 mężczyzn) w wieku 19–53 lata; ankietowe badanie podmiotowe, badanie stomatologiczne, czynnościowe badanie struktur US, ankieta audiologiczna.

Wyniki. Częstość występowania objawów usznych u badanych wyniosła 31,2%. Najczęściej odnotowanym objawem było uczucie pełności w uszach (42,86%), nadwrażliwość na dźwięki i szumy uszne.

Wnioski. Zaleca się współpracę interdyscyplinarną podczas procesu diagnostyczno-terapeutycznego dysfunkcji US.