Tom 9, Nr 2 (2015)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2015-06-12

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 474
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2847
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wykrywanie przeciwciał anty-cHSP60 Chlamydia trachomatis oraz genu CRP u pacjentów z nierzeżączkowym zapaleniem cewki moczowej

Magdalena Frej-Mądrzak, Anna Trojgo, Dorota Teryks-Wołyniec, Agnieszka Jama-Kmiecik, Jolanta Sarowska, Irena Choroszy-Król
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(2):76-78.

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było określenie czy metoda ELISA oraz technika nested-PCR mogą być stosowane rutynowo w rozpoznawaniu zakażenia Chlamydia trachomatis.

Materiał i metody. Przedmiotem badań były surowica krwi oraz mocz pochodzące od 61 pacjentów w wieku 3–76 lat. Zbadano częstość zakażenia C. trachomatis w zależności od płci, wieku i użytej metody diagnostycznej. Badania przeprowadzono metodą ELISA w kierunku obecności swoistych przeciwciał anty-cHSP60 oraz techniką nested-PCR w celu wykrycia genu CRP C. trachomatis.

Wyniki. Metodą ELISA wykryto obecność swoistych przeciwciał anty-cHSP60 w surowicy krwi u 16,4% ogółu badanych, w tym u 22,2% mężczyzn, u 10,5% kobiet. Techniką nested-PCR obecność genu CRP C. trachomatis w moczu stwierdzono u 14,8% ogółu badanych, w tym u 15,8% kobiet, u 13,9% mężczyzn oraz u 16,7% dzieci.

Wnioski. Metoda ELISA do wykrywanie swoistych przeciwciał anty-cHSP60 wskazująca na dużą zgodność z techniką PCR, może być stosowana do potwierdzania zakażeń C. trachomatis wykrytych innymi metodami.