Tom 9, Nr 2 (2015)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2015-06-12

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 839
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8259
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Efektywność działania substancji rozsadzających w technologii stałych doustnych form leków z ibuprofenem

Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Michał Jakub Nachajski
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(2):51-64.

Streszczenie

Ibuprofen jest przedstawicielem szeroko stosowanej w lecznictwie grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, NSAID). Na rynku farmaceutycznym, oprócz różnych wariantów technologicznych postaci leku z ibuprofenem, występuje także zmienność form chemicznych i krystalograficznych samego ibuprofenu. Dopuszcza to stosowanie ibuprofenu nie tylko w postaci czystego kwasu, który charakteryzuje się ograniczoną rozpuszczalnością w wodzie, lecz także form soli sodowych ibuprofenu czy hydrofilowych kompleksów solubilizowanych o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie. Wpływa to na zmienność parametrów technologicznych mierzonych metodami kontroli jakości, stanowiących normę farmakopealną. Powyższe argumenty skłaniają do podjęcia badań nad oceną różnic występujących między poszczególnymi rynkowymi wersjami postaci leku z ibuprofenem.