Tom 9, Nr 1 (2015)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2015-03-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 847
Wyświetlenia/pobrania artykułu 5211
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

W ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej

Marta Zygier
Forum Medycyny Rodzinnej 2015;9(1):45-49.

Streszczenie

Problem zachowania tajemnicy lekarskiej w ostatnim czasie stał się powodem do dyskusji za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. W orzeczeniu dotyczącym ochrony tajemnicy lekarskiej Trybunał podkreślił jej szczególną wagę i wskazał, że ograniczenie tajemnicy lekarskiej w drodze zapisów ustawowych może naruszać konstytucyjne prawo do prywatności, wolność komunikacji i autonomię informacyjną jednostki.