Tom 8, Nr 4 (2014)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2014-10-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2525
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18477
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Palenie tytoniu wśród młodzieży szkół średnich w świetle aktualnych badań

Grzegorz Opielak, Anna Nadulska, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko
Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(4):190-194.

Streszczenie

Wstęp. W okresie dorastania u młodzieży pojawiają się i nasilają zachowania ryzykowne, których skutki można zaobserwować w dalszych latach życia. Celem pracy były pomiar częstotliwości palenia tytoniu przez młodzież oraz identyfikacja czynników wpływających na rozmiar tego zjawiska.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 2010 roku, w losowo wybranej grupie młodzieży w dwóch szkołach średnich w Lublinie. W badaniu posłużono się metodą statystyczną, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Badania wykazały, że uzależnienie od palenia tytoniu jest jednym z głównych problemów wśród młodzieży (41% uczniów pali papierosy), przy czym uczennice palą 2,5-krotnie częściej niż uczniowie. Palenie wiąże się z wpływem czynników środowiskowych i rodzinnych oraz z subiektywnym postrzeganiem szkodliwości tego nałogu.
Wnioski. W przeprowadzonym badaniu palenie tytoniu stanowi główne zagrożenie prowadzące do nałogu, w większym stopniu niż alkohol i narkotyki. Prezentowane wyniki wskazują na potrzebę podjęcia bardziej skutecznych działań profilaktycznych zapobiegających wzrostowi palenia tytoniu wśród młodzieży.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF