open access

Vol 11, No 2 (2016)
Cardiology Investigation
Published online: 2016-05-12
Get Citation

Ostre zapalenie osierdzia u chorego z tyreotoksykozą

Gabriela Parol
DOI: 10.5603/FC.2016.0024
·
Folia Cardiologica 2016;11(2):162-166.

open access

Vol 11, No 2 (2016)
Cardiology Investigation
Published online: 2016-05-12

Abstract

Częstymi przyczynami ostrego zapalenia osierdzia są choroby z autoagresji. Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego nierzadko dotyczą pacjentów z dysfunkcją tarczycy. Objawy związane z zastoinową niewydolnością  serca, tachyarytmiami przedsionkowymi, zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego czy dysfunkcją zastawki dwudzielnej w przebiegu chorób tarczycy są dobrze znane klinicystom. Zapalenie osierdzia występuje rzadko w  przebiegu zaburzeń funkcji tarczycy. Najczęściej dotyczy chorych z niedoczynnością tarczycy. Bardzo rzadko może być także sercową manifestacją choroby Graves-Basedowa.

Abstract

Częstymi przyczynami ostrego zapalenia osierdzia są choroby z autoagresji. Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego nierzadko dotyczą pacjentów z dysfunkcją tarczycy. Objawy związane z zastoinową niewydolnością  serca, tachyarytmiami przedsionkowymi, zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego czy dysfunkcją zastawki dwudzielnej w przebiegu chorób tarczycy są dobrze znane klinicystom. Zapalenie osierdzia występuje rzadko w  przebiegu zaburzeń funkcji tarczycy. Najczęściej dotyczy chorych z niedoczynnością tarczycy. Bardzo rzadko może być także sercową manifestacją choroby Graves-Basedowa.

Get Citation

Keywords

zapalenie osierdzia, tyreotoksykoza

About this article
Title

Ostre zapalenie osierdzia u chorego z tyreotoksykozą

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 2 (2016)

Pages

162-166

Published online

2016-05-12

DOI

10.5603/FC.2016.0024

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(2):162-166.

Keywords

zapalenie osierdzia
tyreotoksykoza

Authors

Gabriela Parol

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl