open access

Vol 11, No 2 (2016)
Review paper
Published online: 2016-05-12
Get Citation

Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjenta z zatorem tętnicy siatkówki

Paweł Wałek, Joanna Roskal-Wałek, Janusz Sielski, Magdalena Gierada, Jerzy Mackiewicz, Beata Wożakowska-Kapłon
DOI: 10.5603/FC.2016.0020
·
Folia Cardiologica 2016;11(2):134-139.

open access

Vol 11, No 2 (2016)
Review Papers
Published online: 2016-05-12

Abstract

Zator tętnicy siatkówki może być pierwszym objawem chorób układu sercowo-naczyniowego. Do najczęstszych przyczyn zatoru tętnicy siatkówki należą miażdżyca tętnic szyjnych i patologie zastawek serca. Zator tętnicy siatkówki może być również pierwszym objawem infekcyjnego zapalenia wsierdzia, śluzaka przedsionka, migotania przedsionków czy olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Pacjenci po incydencie zatoru tętnicy siatkówki mają krótszą przewidywaną długość życia, większe ryzyko udaru mózgu czy ostrego zespołu wieńcowego. W pracy opisano przyczyny sercowo-naczyniowe zatoru tętnicy siatkówki, szczególną uwagę poświęcono odpowiedniej diagnostyce, dzięki której możliwa jest identyfikacja chorób układu sercowo-naczyniowego i ich właściwe leczenie, co wiążę się z poprawą rokowania w aspekcie przeżycia w tej grupie chorych.

Abstract

Zator tętnicy siatkówki może być pierwszym objawem chorób układu sercowo-naczyniowego. Do najczęstszych przyczyn zatoru tętnicy siatkówki należą miażdżyca tętnic szyjnych i patologie zastawek serca. Zator tętnicy siatkówki może być również pierwszym objawem infekcyjnego zapalenia wsierdzia, śluzaka przedsionka, migotania przedsionków czy olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Pacjenci po incydencie zatoru tętnicy siatkówki mają krótszą przewidywaną długość życia, większe ryzyko udaru mózgu czy ostrego zespołu wieńcowego. W pracy opisano przyczyny sercowo-naczyniowe zatoru tętnicy siatkówki, szczególną uwagę poświęcono odpowiedniej diagnostyce, dzięki której możliwa jest identyfikacja chorób układu sercowo-naczyniowego i ich właściwe leczenie, co wiążę się z poprawą rokowania w aspekcie przeżycia w tej grupie chorych.

Get Citation

Keywords

zator tętnicy siatkówki, miażdżyca, ostry zespół wieńcowy, udar mózgu, infekcyjne zapalenie wsierdzia, migotanie przedsionków

About this article
Title

Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjenta z zatorem tętnicy siatkówki

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 2 (2016)

Article type

Review paper

Pages

134-139

Published online

2016-05-12

DOI

10.5603/FC.2016.0020

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(2):134-139.

Keywords

zator tętnicy siatkówki
miażdżyca
ostry zespół wieńcowy
udar mózgu
infekcyjne zapalenie wsierdzia
migotanie przedsionków

Authors

Paweł Wałek
Joanna Roskal-Wałek
Janusz Sielski
Magdalena Gierada
Jerzy Mackiewicz
Beata Wożakowska-Kapłon

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl