open access

Vol 8, No 1 (2013)
Case Reports
Published online: 2013-12-13
Get Citation

Pseudokoarktacja aorty — aktualny stan wiedzy. Opis przypadku klinicznego

Elżbieta Gadula-Gacek, Mateusz Tajstra, Jan Głowacki, Janusz Szkodziński
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):25-29.

open access

Vol 8, No 1 (2013)
Case Reports
Published online: 2013-12-13

Abstract

Pseudokoarktacja aorty (PoA) jest rzadką wadą rozwojową łuku aorty, która powoduje konstrykcję naczynia, lecz nie wywołuje istotnego hemodynamicznie zwężenia światła naczynia. Może współistnieć z innymi wadami wrodzonymi, m.in. dwupłatkową zastawką aortalną, stenozą aortalną, wadą przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, drożnym przewodem tętniczym i tętniakiem zatoki Valsalvy. Poniższa praca jest próbą przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na temat PoA wraz z opisem przypadku klinicznego.

Abstract

Pseudokoarktacja aorty (PoA) jest rzadką wadą rozwojową łuku aorty, która powoduje konstrykcję naczynia, lecz nie wywołuje istotnego hemodynamicznie zwężenia światła naczynia. Może współistnieć z innymi wadami wrodzonymi, m.in. dwupłatkową zastawką aortalną, stenozą aortalną, wadą przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, drożnym przewodem tętniczym i tętniakiem zatoki Valsalvy. Poniższa praca jest próbą przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na temat PoA wraz z opisem przypadku klinicznego.

Get Citation

Keywords

pseudokoarktacja, „kinking” aorty, „buckling” aorty

About this article
Title

Pseudokoarktacja aorty — aktualny stan wiedzy. Opis przypadku klinicznego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 1 (2013)

Pages

25-29

Published online

2013-12-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):25-29.

Keywords

pseudokoarktacja
„kinking” aorty
„buckling” aorty

Authors

Elżbieta Gadula-Gacek
Mateusz Tajstra
Jan Głowacki
Janusz Szkodziński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl