open access

Vol 8, No 1 (2013)
Original Papers
Published online: 2013-12-13
Get Citation

Porównanie aktywności ruchowej osób po zawale serca leczonych zabiegiem angioplastyki wieńcowej oraz pomostowania aortalno-wieńcowego za pomocą kwestionariusza Minnesota

Przemysław Paduch, Agata Burda
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):14-17.

open access

Vol 8, No 1 (2013)
Original Papers
Published online: 2013-12-13

Abstract

Wstęp. Celem rehabilitacji jest powrót do pełnej aktywności fizycznej lub jej podjęcie u osób, które dotychczas unikały ruchu. Celem pracy była ocena aktywności ruchowej pacjentów po przebytym zawale serca leczonych metodą pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) oraz przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA).

Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 mężczyzn po zawale serca. Podzielono ich na 2 grupy: pierwsza grupa była leczona metodą PTCA (średnia wieku 56,4 ± 9,71 roku), druga zaś metodą CABG (średnia wieku 60,3 ± 5,9 roku). Do oceny poziomu aktywności fizycznej użyto kwestionariusza Minnesota.

Wyniki i wnioski. Na podstawie zebranych wyników oszacowano wartość całkowitego tygodniowego wydatku kalorycznego, uwzględniając podział na aktywność rekreacyjną i prace domowe oraz na intensywność wysiłku fizycznego: wysiłki lekkie, umiarkowane i duże. W badanych grupach dominowały wysiłki lekkie i umiarkowane głównie związane z aktywnością rekreacyjną. Większy tygodniowy wydatek kaloryczny wykazywali pacjenci leczeni metodą PTCA.

Abstract

Wstęp. Celem rehabilitacji jest powrót do pełnej aktywności fizycznej lub jej podjęcie u osób, które dotychczas unikały ruchu. Celem pracy była ocena aktywności ruchowej pacjentów po przebytym zawale serca leczonych metodą pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) oraz przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA).

Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 mężczyzn po zawale serca. Podzielono ich na 2 grupy: pierwsza grupa była leczona metodą PTCA (średnia wieku 56,4 ± 9,71 roku), druga zaś metodą CABG (średnia wieku 60,3 ± 5,9 roku). Do oceny poziomu aktywności fizycznej użyto kwestionariusza Minnesota.

Wyniki i wnioski. Na podstawie zebranych wyników oszacowano wartość całkowitego tygodniowego wydatku kalorycznego, uwzględniając podział na aktywność rekreacyjną i prace domowe oraz na intensywność wysiłku fizycznego: wysiłki lekkie, umiarkowane i duże. W badanych grupach dominowały wysiłki lekkie i umiarkowane głównie związane z aktywnością rekreacyjną. Większy tygodniowy wydatek kaloryczny wykazywali pacjenci leczeni metodą PTCA.

Get Citation

Keywords

aktywność ruchowa, zawał serca, kwestionariusz Minnesota

About this article
Title

Porównanie aktywności ruchowej osób po zawale serca leczonych zabiegiem angioplastyki wieńcowej oraz pomostowania aortalno-wieńcowego za pomocą kwestionariusza Minnesota

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 1 (2013)

Pages

14-17

Published online

2013-12-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):14-17.

Keywords

aktywność ruchowa
zawał serca
kwestionariusz Minnesota

Authors

Przemysław Paduch
Agata Burda

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl