open access

Vol 8, No 1 (2013)
Original Papers
Published online: 2013-12-13
Get Citation

Wsparcie od personelu medycznego a dynamika stanu emocjonalnego u pacjentów po zawale serca

Justyna Mróz
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):9-13.

open access

Vol 8, No 1 (2013)
Original Papers
Published online: 2013-12-13

Abstract

Wstęp. Relacja personel medyczny–pacjent jest jednym z ważniejszych aspektów w procesie zdrowienia, ponieważ wpływa na stan emocjonalny chorego i decyzje o dalszym leczeniu. Celem pracy jest ustalenie związku między wsparciem społecznym otrzymywanym od personelu medycznego a dynamiką stanu emocjonalnego pacjenta po zawale serca.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 113 osób będących uczestnikami wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu Uzdrowiskowym Krystyna w Busku-Zdroju. W badaniach wzięło udział 75 mężczyzn i 38 kobiet. Średnia wieku badanych osób wyniosła 58 lat. Zastosowano Skalę Wsparcia Społecznego autorstwa K. Kmiecik-Baran oraz Skalę Emocji i Uczuć Egzystencjalnie Znaczących autorstwa K. Popielskiego (ocena stanu emocjonalnego retrospektywna — po zawale, podczas wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i ocena prospektywna — za rok).

Wyniki i wnioski. Poczucie wsparcia od personelu medycznego sprzyja korzystnej dynamice emocji po zawale serca. Szczególnie wsparcie informacyjne obniża poziom emocji i uczuć o charakterze ujemnym. Znaczenie mają także wsparcie wartościujące i emocjonalne.

Abstract

Wstęp. Relacja personel medyczny–pacjent jest jednym z ważniejszych aspektów w procesie zdrowienia, ponieważ wpływa na stan emocjonalny chorego i decyzje o dalszym leczeniu. Celem pracy jest ustalenie związku między wsparciem społecznym otrzymywanym od personelu medycznego a dynamiką stanu emocjonalnego pacjenta po zawale serca.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 113 osób będących uczestnikami wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu Uzdrowiskowym Krystyna w Busku-Zdroju. W badaniach wzięło udział 75 mężczyzn i 38 kobiet. Średnia wieku badanych osób wyniosła 58 lat. Zastosowano Skalę Wsparcia Społecznego autorstwa K. Kmiecik-Baran oraz Skalę Emocji i Uczuć Egzystencjalnie Znaczących autorstwa K. Popielskiego (ocena stanu emocjonalnego retrospektywna — po zawale, podczas wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i ocena prospektywna — za rok).

Wyniki i wnioski. Poczucie wsparcia od personelu medycznego sprzyja korzystnej dynamice emocji po zawale serca. Szczególnie wsparcie informacyjne obniża poziom emocji i uczuć o charakterze ujemnym. Znaczenie mają także wsparcie wartościujące i emocjonalne.

Get Citation

Keywords

relacja personel medyczny–pacjent, wsparcie społeczne, stan emocjonalny, zawał serca

About this article
Title

Wsparcie od personelu medycznego a dynamika stanu emocjonalnego u pacjentów po zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 1 (2013)

Pages

9-13

Published online

2013-12-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):9-13.

Keywords

relacja personel medyczny–pacjent
wsparcie społeczne
stan emocjonalny
zawał serca

Authors

Justyna Mróz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl