open access

Vol 8, No 1 (2013)
Original Papers
Published online: 2013-12-13
Get Citation

Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca

Krystyna Kurowska, Alicja Kudas
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):1-8.

open access

Vol 8, No 1 (2013)
Original Papers
Published online: 2013-12-13

Abstract

Wstęp. Niewydolność serca jest chorobą przewlekłą, która prowadzi do znacznego upośledzenia pracy układu krążenia. Zachowania zdrowotne związane ze stosowaniem używek, niewłaściwym sposobem żywienia przyczyniają się do rozwoju schorzenia oraz nasilają jego objawy. Jakość życia jest determinowana przez zachowania zdrowotne.

Celem pracy było określenie wpływu preferowanych zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca.

Materiał i metody. Przebadano 101 osób z rozpoznaniem niewydolności serca hospitalizowanych na oddziale internistycznym Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. Zachowania zdrowotne oceniano za pomocą kwestionariusza IZZ Juczyńskiego, natomiast do pomiaru jakości życia stosowano kwestionariusz WOQL-BREF.

Wyniki. Badana grupa uzyskała przeciętny poziom zachowań zdrowotnych i jakości życia. Wyższe wykształcenie, lepsze warunki socjalno-bytowe oraz pozostawanie w związku małżeńskim przekładają się na wyższy poziom zachowań zdrowotnych i wyższą jakość życia. Kobiety częściej podejmują zachowania prozdrowotne. Wiek wpływa na korzystniejsze zachowania zdrowotne. Jakość życia obniża się wraz z wiekiem. Wraz ze wzrostem zachowań zdrowotnych wzrasta poziom jakości życia.

Wnioski. Osoby z niewydolnością serca powinny przestrzegać zachowań prozdrowotnych, ponieważ przyczyniają się one do poprawy jakości ich życia. Zachowania zdrowotne odgrywają istotną rolę w procesie ochrony zdrowia oraz stanowią nieodłączny element wpływający na poprawę zdrowia.

Abstract

Wstęp. Niewydolność serca jest chorobą przewlekłą, która prowadzi do znacznego upośledzenia pracy układu krążenia. Zachowania zdrowotne związane ze stosowaniem używek, niewłaściwym sposobem żywienia przyczyniają się do rozwoju schorzenia oraz nasilają jego objawy. Jakość życia jest determinowana przez zachowania zdrowotne.

Celem pracy było określenie wpływu preferowanych zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca.

Materiał i metody. Przebadano 101 osób z rozpoznaniem niewydolności serca hospitalizowanych na oddziale internistycznym Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. Zachowania zdrowotne oceniano za pomocą kwestionariusza IZZ Juczyńskiego, natomiast do pomiaru jakości życia stosowano kwestionariusz WOQL-BREF.

Wyniki. Badana grupa uzyskała przeciętny poziom zachowań zdrowotnych i jakości życia. Wyższe wykształcenie, lepsze warunki socjalno-bytowe oraz pozostawanie w związku małżeńskim przekładają się na wyższy poziom zachowań zdrowotnych i wyższą jakość życia. Kobiety częściej podejmują zachowania prozdrowotne. Wiek wpływa na korzystniejsze zachowania zdrowotne. Jakość życia obniża się wraz z wiekiem. Wraz ze wzrostem zachowań zdrowotnych wzrasta poziom jakości życia.

Wnioski. Osoby z niewydolnością serca powinny przestrzegać zachowań prozdrowotnych, ponieważ przyczyniają się one do poprawy jakości ich życia. Zachowania zdrowotne odgrywają istotną rolę w procesie ochrony zdrowia oraz stanowią nieodłączny element wpływający na poprawę zdrowia.

Get Citation

Keywords

niewydolność serca, jakość życia, zachowania zdrowotne

About this article
Title

Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 1 (2013)

Pages

1-8

Published online

2013-12-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):1-8.

Keywords

niewydolność serca
jakość życia
zachowania zdrowotne

Authors

Krystyna Kurowska
Alicja Kudas

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl