open access

Vol 7, No 3 (2012)
Original Papers
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Niezadowalający stan uzębienia pacjentów z wadami zastawkowymi serca

Barbara Niedźwiecka, Aleksandra Jarecka, Ewa Ciołak, Elżbieta Borowiecka
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):177-187.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Original Papers
Published online: 2013-02-20

Abstract

Cele: Ocena stanu uzębienia i stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u pacjentów z wadami
zastawkowymi serca i sztucznymi zastawkami, hospitalizowanych w warszawskich szpitalach,
w kontekście ryzyka rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW). Porównanie ich z pacjentami
bez wad zastawkowych i bez sztucznych zastawek. Ocena zależności pomiędzy wskaźnikami
stanu uzębienia a stężeniem CRP wśród pacjentów z wadami zastawkowymi serca
i sztucznymi zastawkami.
Materiały i metody: Do badania włączono 491 pacjentów (216 kobiet, wiek 21–98 lat).
Grupę badaną z wadami zastawkowymi serca stanowiło 208 pacjentów (94 kobiety), grupę ze
sztucznymi zastawkami 28 pacjentów (11 kobiet). Przeprowadzono ankietę zawierającą pytania
o choroby przewlekłe badanych oraz wywiad stomatologiczny. Z dokumentacji medycznej
pacjentów uzyskano dane echokardiograficzne oraz stężenie CRP. Badanie stomatologiczne
przeprowadzono według standardów. Stan uzębienia określono za pomocą wskaźników: API
(approximal plaque index), mAPI (zmodyfikowany API), WP (wskaźnik próchnicy).
Wyniki: W grupie z wadami zastawkowymi serca: ostatnia wizyta u stomatologa przed najwyżej
rokiem — 36,1% pacjentów, przed 2–5 lat — 27,9%, 6 i więcej lat temu — 36,1%; nieprawidłowa
higiena jamy ustnej — 50%, próchnica — 30,3%, kamień nazębny — 55,8%, bezzębność
— 37,5%, API ≥ 0,6 — 44,7%, mAPI ≥ 0,6 — 40,8%, WP > 5 — 24,0%. W grupie ze
sztucznymi zastawkami: ostatnia wizyta u stomatologa przed najwyżej rokiem — 25% pacjentów,
przed 2–5 lat — 32,1%, 6 i więcej lat temu — 42,9%, nieprawidłowa higiena jamy ustnej
— 71,4%, próchnica — 21,4%, kamień nazębny — 57,1%, bezzębność — 32,1%, API ≥ 0,6 —
50%, mAPI ≥ 0,6 — 50%, WP > 5 — 3,6%. Wykazano, że u pacjentów ze sztucznymi
zastawkami higiena jamy ustnej częściej jest nieprawidłowa niż u osób bez wad zastawkowych
i bez sztucznych zastawek: 71,4% vs 50,9%, p = 0,047. Wykazano różnice pomiędzy osobami
z wadami zastawkowymi serca oraz bez wad zastawkowych i bez sztucznych zastawek pod
względem wskaźnika WP 3,2 (1,6–8,0) vs 2 (1,3–3,8), p = 0,0014, a także tendencję do wyższych
wartości w grupie z wadami zastawkowymi serca pod względem API 1,0 (0,6–1,0) vs 1,0
(0,4–1,0), p = 0,066. Nie ma różnic pomiędzy grupami pod względem stężenia CRP. Pomiędzy
osobami ze sztucznymi zastawkami oraz bez wad zastawkowych i bez sztucznych zastawek zaobserwowano
różnicę w medianach pod względem WP, kolejno: 5,3 (2,0–8,0); 2 (1,3–3,8), p = 0,041.
W grupie z wadami zastawkowymi serca wykazano dodatnią korelację pomiędzy CRP a mAPI
(r = 0,27, p = 0,006) oraz pomiędzy wiekiem a WP (r = 0,34, p < 0,0001).

Wnioski: U pacjentów z wadami zastawkowymi serca, hospitalizowanych w warszawskich
klinikach internistycznych, stan jamy ustnej jest niezadowalający, gorszy niż u osób, które nie
mają wad zastawkowych serca. W grupie tej wyższe wartości wskaźnika kamienia nazębnego
dodatnio korelują ze stężeniem CRP, co wskazuje na możliwość istnienia przewlekłego mało
nasilonego stanu zapalnego. Może to niekorzystnie wpływać na rokowanie związane z ryzykiem
wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami, mimo
szczególnej uwagi zwracanej im na stan uzębienia, nie stosują się do zaleceń.

Abstract

Cele: Ocena stanu uzębienia i stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u pacjentów z wadami
zastawkowymi serca i sztucznymi zastawkami, hospitalizowanych w warszawskich szpitalach,
w kontekście ryzyka rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW). Porównanie ich z pacjentami
bez wad zastawkowych i bez sztucznych zastawek. Ocena zależności pomiędzy wskaźnikami
stanu uzębienia a stężeniem CRP wśród pacjentów z wadami zastawkowymi serca
i sztucznymi zastawkami.
Materiały i metody: Do badania włączono 491 pacjentów (216 kobiet, wiek 21–98 lat).
Grupę badaną z wadami zastawkowymi serca stanowiło 208 pacjentów (94 kobiety), grupę ze
sztucznymi zastawkami 28 pacjentów (11 kobiet). Przeprowadzono ankietę zawierającą pytania
o choroby przewlekłe badanych oraz wywiad stomatologiczny. Z dokumentacji medycznej
pacjentów uzyskano dane echokardiograficzne oraz stężenie CRP. Badanie stomatologiczne
przeprowadzono według standardów. Stan uzębienia określono za pomocą wskaźników: API
(approximal plaque index), mAPI (zmodyfikowany API), WP (wskaźnik próchnicy).
Wyniki: W grupie z wadami zastawkowymi serca: ostatnia wizyta u stomatologa przed najwyżej
rokiem — 36,1% pacjentów, przed 2–5 lat — 27,9%, 6 i więcej lat temu — 36,1%; nieprawidłowa
higiena jamy ustnej — 50%, próchnica — 30,3%, kamień nazębny — 55,8%, bezzębność
— 37,5%, API ≥ 0,6 — 44,7%, mAPI ≥ 0,6 — 40,8%, WP > 5 — 24,0%. W grupie ze
sztucznymi zastawkami: ostatnia wizyta u stomatologa przed najwyżej rokiem — 25% pacjentów,
przed 2–5 lat — 32,1%, 6 i więcej lat temu — 42,9%, nieprawidłowa higiena jamy ustnej
— 71,4%, próchnica — 21,4%, kamień nazębny — 57,1%, bezzębność — 32,1%, API ≥ 0,6 —
50%, mAPI ≥ 0,6 — 50%, WP > 5 — 3,6%. Wykazano, że u pacjentów ze sztucznymi
zastawkami higiena jamy ustnej częściej jest nieprawidłowa niż u osób bez wad zastawkowych
i bez sztucznych zastawek: 71,4% vs 50,9%, p = 0,047. Wykazano różnice pomiędzy osobami
z wadami zastawkowymi serca oraz bez wad zastawkowych i bez sztucznych zastawek pod
względem wskaźnika WP 3,2 (1,6–8,0) vs 2 (1,3–3,8), p = 0,0014, a także tendencję do wyższych
wartości w grupie z wadami zastawkowymi serca pod względem API 1,0 (0,6–1,0) vs 1,0
(0,4–1,0), p = 0,066. Nie ma różnic pomiędzy grupami pod względem stężenia CRP. Pomiędzy
osobami ze sztucznymi zastawkami oraz bez wad zastawkowych i bez sztucznych zastawek zaobserwowano
różnicę w medianach pod względem WP, kolejno: 5,3 (2,0–8,0); 2 (1,3–3,8), p = 0,041.
W grupie z wadami zastawkowymi serca wykazano dodatnią korelację pomiędzy CRP a mAPI
(r = 0,27, p = 0,006) oraz pomiędzy wiekiem a WP (r = 0,34, p < 0,0001).

Wnioski: U pacjentów z wadami zastawkowymi serca, hospitalizowanych w warszawskich
klinikach internistycznych, stan jamy ustnej jest niezadowalający, gorszy niż u osób, które nie
mają wad zastawkowych serca. W grupie tej wyższe wartości wskaźnika kamienia nazębnego
dodatnio korelują ze stężeniem CRP, co wskazuje na możliwość istnienia przewlekłego mało
nasilonego stanu zapalnego. Może to niekorzystnie wpływać na rokowanie związane z ryzykiem
wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami, mimo
szczególnej uwagi zwracanej im na stan uzębienia, nie stosują się do zaleceń.

Get Citation

Keywords

choroby przyzębia, próchnica, wady zastawkowe serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia, białko C-reaktywne

About this article
Title

Niezadowalający stan uzębienia pacjentów z wadami zastawkowymi serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

177-187

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):177-187.

Keywords

choroby przyzębia
próchnica
wady zastawkowe serca
infekcyjne zapalenie wsierdzia
białko C-reaktywne

Authors

Barbara Niedźwiecka
Aleksandra Jarecka
Ewa Ciołak
Elżbieta Borowiecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl