open access

Vol 7, No 3 (2012)
Case Reports
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Ostry zespół wieńcowy indukowany stresem — trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu tako-tsubo

Piotr Trąbka, Katarzyna Kulej, Elżbieta Kalicińska, Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Małgorzata Sukiennik-Kujawa, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):164-169.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Case Reports
Published online: 2013-02-20

Abstract

Kardiomiopatia tako-tsubo jest formą przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory
cechującą się akinezą koniuszka z hiperkinezą segmentów podstawnych. Charakterystyczną
cechą tako-tsubo jest związek czasowy z silnym stresem emocjonalnym lub fizycznym. Kardiomiopatia
stresowa występuje u około 1–2% chorych ze wstępnym rozpoznaniem zawału serca,
ze zdecydowaną przewagą u kobiet w wieku 60–80 lat. W pracy przedstawiono 3 przypadki
pacjentek hospitalizowanych z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego, u których na podstawie
dalszych badań (koronarografii, badania echokardiograficznego i badań laboratoryjnych)
ostatecznie rozpoznano kardiomiopatię tako-tsubo.

Abstract

Kardiomiopatia tako-tsubo jest formą przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory
cechującą się akinezą koniuszka z hiperkinezą segmentów podstawnych. Charakterystyczną
cechą tako-tsubo jest związek czasowy z silnym stresem emocjonalnym lub fizycznym. Kardiomiopatia
stresowa występuje u około 1–2% chorych ze wstępnym rozpoznaniem zawału serca,
ze zdecydowaną przewagą u kobiet w wieku 60–80 lat. W pracy przedstawiono 3 przypadki
pacjentek hospitalizowanych z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego, u których na podstawie
dalszych badań (koronarografii, badania echokardiograficznego i badań laboratoryjnych)
ostatecznie rozpoznano kardiomiopatię tako-tsubo.
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia tako-tsubo, ostry zespół wieńcowy, stres

About this article
Title

Ostry zespół wieńcowy indukowany stresem — trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu tako-tsubo

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

164-169

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):164-169.

Keywords

kardiomiopatia tako-tsubo
ostry zespół wieńcowy
stres

Authors

Piotr Trąbka
Katarzyna Kulej
Elżbieta Kalicińska
Dorota Kustrzycka-Kratochwil
Małgorzata Sukiennik-Kujawa
Ewa A. Jankowska
Piotr Ponikowski
Waldemar Banasiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl