open access

Vol 7, No 3 (2012)
Case Reports
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Utajona postać zespołu Brugadów — dylematy terapeutyczne

Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):159-163.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Case Reports
Published online: 2013-02-20

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek rodziny, w której u 2 osób po wykonaniu testu prowokacji
farmakologicznej z ajmaliną rozpoznano utajoną postać zespół Brugadów. Rokowanie osób
z tą postacią zespołu jest wciąż przedmiotem wielu dyskusji, w efekcie sposób postępowania
z takimi pacjentami jest nieustalony. Autorzy zwracają uwagę na wątpliwości i dylematy
pojawiające się w takich przypadkach podczas podejmowania decyzji o agresywnej terapii,
jaką jest wszczepienie kardiowertera–defibrylatora.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek rodziny, w której u 2 osób po wykonaniu testu prowokacji
farmakologicznej z ajmaliną rozpoznano utajoną postać zespół Brugadów. Rokowanie osób
z tą postacią zespołu jest wciąż przedmiotem wielu dyskusji, w efekcie sposób postępowania
z takimi pacjentami jest nieustalony. Autorzy zwracają uwagę na wątpliwości i dylematy
pojawiające się w takich przypadkach podczas podejmowania decyzji o agresywnej terapii,
jaką jest wszczepienie kardiowertera–defibrylatora.
Get Citation

Keywords

utajona postać zespołu Brugadów, wszczepienie kardiowertera–defibrylatora

About this article
Title

Utajona postać zespołu Brugadów — dylematy terapeutyczne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

159-163

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):159-163.

Keywords

utajona postać zespołu Brugadów
wszczepienie kardiowertera–defibrylatora

Authors

Beata Uziębło-Życzkowska
Grzegorz Gielerak
Dariusz Michałkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl