open access

Vol 7, No 3 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Kardiomiopatia przerostowa — aktualny stan wiedzy

Jarosław Gorol, Mateusz Tajstra
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):152-158.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-02-20

Abstract

Kardiomiopatia przerostowa (HCM) stanowi jedną z głównych przyczyn nagłych zgonów sercowych.
Wysoka śmiertelność pacjentów powoduje, że czynione są szczególne wysiłki w celu
poznania patogenezy tej choroby oraz określenia nowych sposobów jej leczenia i profilaktyki
nagłego zgonu sercowego. W większym stopniu poznano podłoże genetyczne HCM, pojawiają
się także próby zastosowania nowych metod leczenia inwazyjnego. W niniejszej pracy podsumowano
aktualny stan wiedzy na temat kardiomiopatii przerostowej, która ze względu na
obraz kliniczny stanowi duże wyzwanie dla lekarzy.

Abstract

Kardiomiopatia przerostowa (HCM) stanowi jedną z głównych przyczyn nagłych zgonów sercowych.
Wysoka śmiertelność pacjentów powoduje, że czynione są szczególne wysiłki w celu
poznania patogenezy tej choroby oraz określenia nowych sposobów jej leczenia i profilaktyki
nagłego zgonu sercowego. W większym stopniu poznano podłoże genetyczne HCM, pojawiają
się także próby zastosowania nowych metod leczenia inwazyjnego. W niniejszej pracy podsumowano
aktualny stan wiedzy na temat kardiomiopatii przerostowej, która ze względu na
obraz kliniczny stanowi duże wyzwanie dla lekarzy.
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia przerostowa, nagły zgon sercowy

About this article
Title

Kardiomiopatia przerostowa — aktualny stan wiedzy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

152-158

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):152-158.

Keywords

kardiomiopatia przerostowa
nagły zgon sercowy

Authors

Jarosław Gorol
Mateusz Tajstra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl