open access

Vol 7, No 3 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Znaczenie łożyskowego czynnika wzrostu w chorobie wieńcowej

Inga Piętka, Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):139-145.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-02-20

Abstract

Choroby układu krążenia nadal zajmują pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie.
Ostatnia dekada XX wieku w kardiologii to głównie era opracowywania nowych strategii
diagnostyczno-terapeutycznych. Wciąż poszukuje się nowych czynników biorących udział
w patogenezie rozwoju miażdżycy, które jako biomarkery mogłyby zostać wykorzystane do
wczesnej identyfikacji pacjentów zagrożonych wystąpieniem incydentów sercowo-naczyniowych
i jednocześnie stać się celem nowatorskiej terapii biologicznej. Szczególne zainteresowanie
badaczy wzbudziła rola, jaką w patofizjologii choroby wieńcowej odgrywa łożyskowy czynnik
wzrostu (PlGF). Wykazuje on nie tylko działanie pobudzające angiogenezę, ale w przeciwieństwie
do pozostałych naczyniowych czynników wzrostu charakteryzuje się silnymi
właściwościami prozapalnymi. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych
uważa się, że PlGF może stać się uznanym czynnikiem prognostycznym i nowym szlakiem
terapeutycznym dla osób z chorobą wieńcową.

Abstract

Choroby układu krążenia nadal zajmują pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie.
Ostatnia dekada XX wieku w kardiologii to głównie era opracowywania nowych strategii
diagnostyczno-terapeutycznych. Wciąż poszukuje się nowych czynników biorących udział
w patogenezie rozwoju miażdżycy, które jako biomarkery mogłyby zostać wykorzystane do
wczesnej identyfikacji pacjentów zagrożonych wystąpieniem incydentów sercowo-naczyniowych
i jednocześnie stać się celem nowatorskiej terapii biologicznej. Szczególne zainteresowanie
badaczy wzbudziła rola, jaką w patofizjologii choroby wieńcowej odgrywa łożyskowy czynnik
wzrostu (PlGF). Wykazuje on nie tylko działanie pobudzające angiogenezę, ale w przeciwieństwie
do pozostałych naczyniowych czynników wzrostu charakteryzuje się silnymi
właściwościami prozapalnymi. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych
uważa się, że PlGF może stać się uznanym czynnikiem prognostycznym i nowym szlakiem
terapeutycznym dla osób z chorobą wieńcową.
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa, łożyskowy czynnik wzrostu

About this article
Title

Znaczenie łożyskowego czynnika wzrostu w chorobie wieńcowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

139-145

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):139-145.

Keywords

choroba wieńcowa
łożyskowy czynnik wzrostu

Authors

Inga Piętka
Małgorzata Lelonek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl