Vol 5, No 1 (1998)
Case report
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Ipsilateralny, czynnościowy blok lewej odnogi pęczka Hisa skraca cykl ortodromowego częstoskurczu nawrotnego u chorego z utajoną dodatkową drogą przedsionkowo-komorową

Jarosław Kaźmierczak
Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):45-50.
Vol 5, No 1 (1998)
Case Reports
Published online: 2000-03-07

Abstract


Ipsilateralny czynnościowy blok odnogi pęczka Hisa zwykle wiąże się z wydłużeniem cyklu ortodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego drogę dodatkową. Wynika to z wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i często z wydłużenia odstępu HV. Przedstawiono przypadek skrócenia cyklu atodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego utajoną lewoboczną drogę dodatkową i podjęto próbę wytłumaczenia tego nietypowego zjawiska.

Abstract


Ipsilateralny czynnościowy blok odnogi pęczka Hisa zwykle wiąże się z wydłużeniem cyklu ortodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego drogę dodatkową. Wynika to z wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i często z wydłużenia odstępu HV. Przedstawiono przypadek skrócenia cyklu atodromowego częstoskurczu nawrotnego wykorzystującego utajoną lewoboczną drogę dodatkową i podjęto próbę wytłumaczenia tego nietypowego zjawiska.
Get Citation

Keywords

blok lewej odnogi pęczka Hisa; częstoskurcz nawrotny; droga dodatkowa

About this article
Title

Ipsilateralny, czynnościowy blok lewej odnogi pęczka Hisa skraca cykl ortodromowego częstoskurczu nawrotnego u chorego z utajoną dodatkową drogą przedsionkowo-komorową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 1 (1998)

Article type

Case report

Pages

45-50

Published online

2000-03-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):45-50.

Keywords

blok lewej odnogi pęczka Hisa
częstoskurcz nawrotny
droga dodatkowa

Authors

Jarosław Kaźmierczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl