Vol 5, No 2 (1998)
Research paper
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Nieme niedokrwienie podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Porównanie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową oraz tomoscyntygrafią perfuzyjną serca

Artur Baszko, Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszyk, Małgorzata Popiel, Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Cieśliński, Jerzy Sowiński
Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):99-104.
Vol 5, No 2 (1998)
Original Papers
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Obniżenia odcinka ST występujące podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG mogą być użytecznym testem identyfikującym chorych z większym zaawansowaniem choroby wieńcowej. Celem pracy było porównanie dynamiki odcinka ST w badaniu EKG metodą Holtera z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową, tomoscyntygrafią perfuzyjną serca oraz koronarografią.
Materiał i metody: Do badań włączono 67 chorych na chorobę wieńcową potwierdzoną angiograficznie, u których wykonano 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie SPECT z zastosowaniem Tc-99m-MIBI. U 40% badanych stwierdzono obniżenia odcinka ST w ciągu doby, natomiast próba wysiłkowa była dodatnia u 88%, a scyntygrafia była nieprawidłowa u wszystkich badanych. Stwierdzono częstsze występowanie epizodów niemego niedokrwienia (40%) w porównaniu z epizodami bólowymi (15%). Pacjenci z niemym niedokrwieniem (40%) charakteryzowali się częstszym występowaniem choroby wielonaczyniowej, krótszym czasem trwania próby wysiłkowej, mniejszym maksymalnym obciążeniem oraz częstszym występowaniem obniżeń odcinka ST, a także większą rozległością zmian niedokrwiennych w scyntygrafii perfuzyjnej serca.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że obecność niemego niedokrwienia podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG metodą Holtera może identyfikować chorych z czynnościowo bardziej zaawansowaną formą choroby wieńcowej.

Abstract


Cel pracy: Obniżenia odcinka ST występujące podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG mogą być użytecznym testem identyfikującym chorych z większym zaawansowaniem choroby wieńcowej. Celem pracy było porównanie dynamiki odcinka ST w badaniu EKG metodą Holtera z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową, tomoscyntygrafią perfuzyjną serca oraz koronarografią.
Materiał i metody: Do badań włączono 67 chorych na chorobę wieńcową potwierdzoną angiograficznie, u których wykonano 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie SPECT z zastosowaniem Tc-99m-MIBI. U 40% badanych stwierdzono obniżenia odcinka ST w ciągu doby, natomiast próba wysiłkowa była dodatnia u 88%, a scyntygrafia była nieprawidłowa u wszystkich badanych. Stwierdzono częstsze występowanie epizodów niemego niedokrwienia (40%) w porównaniu z epizodami bólowymi (15%). Pacjenci z niemym niedokrwieniem (40%) charakteryzowali się częstszym występowaniem choroby wielonaczyniowej, krótszym czasem trwania próby wysiłkowej, mniejszym maksymalnym obciążeniem oraz częstszym występowaniem obniżeń odcinka ST, a także większą rozległością zmian niedokrwiennych w scyntygrafii perfuzyjnej serca.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że obecność niemego niedokrwienia podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG metodą Holtera może identyfikować chorych z czynnościowo bardziej zaawansowaną formą choroby wieńcowej.
Get Citation

Keywords

nieme niedokrwienie; scyntygrafia perfuzyjna serca; choroba niedokrwienna serca

About this article
Title

Nieme niedokrwienie podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Porównanie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową oraz tomoscyntygrafią perfuzyjną serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 2 (1998)

Article type

Research paper

Pages

99-104

Published online

2000-03-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):99-104.

Keywords

nieme niedokrwienie
scyntygrafia perfuzyjna serca
choroba niedokrwienna serca

Authors

Artur Baszko
Romuald Ochotny
Krzysztof Błaszyk
Małgorzata Popiel
Ewa Straburzyńska-Migaj
Andrzej Cieśliński
Jerzy Sowiński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl