Vol 5, No 4 (1998)
Case report
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca u pacjenta z nie rozpoznanym ubytkiem międzyprzedsionkowym

Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Kwiecień, Małgorzata Puchała, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):269-272.
Vol 5, No 4 (1998)
Case Reports
Published online: 2000-03-07

Abstract


Przedstawiono przypadek nie zamierzonego umiejscowienia elektrody do stałej stymulacji w lewej komorze serca u chorej z nie rozpoznanym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu II. Nieprawidłową pozycję elektrody rozpoznano 10 dni po zabiegu implantacji stymulatora na podstawie dwuwymiarowego badania echokardiograficznego. Obraz bloku prawej odnogi pobudzeń wystymulowanych i boczne zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdziły pozycję elektrody w lewej komorze serca. Wykonano repozycję elektrody do prawej komory. Omówiono problemy diagnostyczne i postępowanie w takich przypadkach.

Abstract


Przedstawiono przypadek nie zamierzonego umiejscowienia elektrody do stałej stymulacji w lewej komorze serca u chorej z nie rozpoznanym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu II. Nieprawidłową pozycję elektrody rozpoznano 10 dni po zabiegu implantacji stymulatora na podstawie dwuwymiarowego badania echokardiograficznego. Obraz bloku prawej odnogi pobudzeń wystymulowanych i boczne zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdziły pozycję elektrody w lewej komorze serca. Wykonano repozycję elektrody do prawej komory. Omówiono problemy diagnostyczne i postępowanie w takich przypadkach.
Get Citation

Keywords

stymulacja serca; stymulacja lewej komory; nieprawidłowe umiejscowienie elektrody

About this article
Title

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca u pacjenta z nie rozpoznanym ubytkiem międzyprzedsionkowym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (1998)

Article type

Case report

Pages

269-272

Published online

2000-03-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):269-272.

Keywords

stymulacja serca
stymulacja lewej komory
nieprawidłowe umiejscowienie elektrody

Authors

Jarosław Kaźmierczak
Andrzej Wojtarowicz
Tomasz Kwiecień
Małgorzata Puchała
Zdzisława Kornacewicz-Jach

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl