open access

Vol 12, No 1 (2005)
Original Papers
Published online: 2005-01-12
Get Citation

Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

Dariusz Michałkiewicz, Robert Ryczek, Robert Olszewski, Marian Cholewa i Jerzy Adamus
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):71-76.

open access

Vol 12, No 1 (2005)
Original Papers
Published online: 2005-01-12

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 57-letniego mężczyzny z utajonym zespołem WPW, u którego w czasie długotrwałego częstoskurczu nadkomorowego o częstości 194/min wystąpił typowy ból dławicowy z cechami niedokrwienia w EKG. W koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Po wykonaniu ablacji dodatkowej drogi przewodzenia częstoskurcze i bóle dławicowe nie nawracały. Obecność znamiennych dla niedokrwienia zmian ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego nie wiąże się z występowaniem przewlekłej choroby wieńcowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 71–76)

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 57-letniego mężczyzny z utajonym zespołem WPW, u którego w czasie długotrwałego częstoskurczu nadkomorowego o częstości 194/min wystąpił typowy ból dławicowy z cechami niedokrwienia w EKG. W koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Po wykonaniu ablacji dodatkowej drogi przewodzenia częstoskurcze i bóle dławicowe nie nawracały. Obecność znamiennych dla niedokrwienia zmian ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego nie wiąże się z występowaniem przewlekłej choroby wieńcowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 71–76)
Get Citation

Keywords

obniżenie odcinka ST podczas częstoskurczu nadkomorowego; ablacja przeznaczyniowa

About this article
Title

Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 1 (2005)

Pages

71-76

Published online

2005-01-12

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):71-76.

Keywords

obniżenie odcinka ST podczas częstoskurczu nadkomorowego
ablacja przeznaczyniowa

Authors

Dariusz Michałkiewicz
Robert Ryczek
Robert Olszewski
Marian Cholewa i Jerzy Adamus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl