Vol 12, No 1 (2005)

Date published: 2005-01-12

Table of Contents

open access

Original Papers

Codzienna praktyka kliniczna w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST w szpitalach rejonowych - rejestr w Małopolsce

Zbigniew Siudak, Dariusz Dudek, Marcin Kuta, Waldemar Mielecki, Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz i Jacek S. Dubiel

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):21-31.

Rozbieżności klinicznej i holterowskiej oceny skuteczności leczenia pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową

Dariusz Łuczak, Sławomir Jasek, Bogdan Skrabucha, Azzam Matar, Ilona Kowalik i Hanna Szwed

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):33-40.

Zastosowanie homograftu aortalnego w leczeniu wady lewego ujścia tętniczego - doświadczenia własne

Mariusz Kuśmierczyk, Jacek Różański, Krzysztof Matlak, Katarzyna Barańska, Hanna Siudalska, Tadeusz Sitko i Piotr Hoffman

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):51-56.

Porównanie stężeń IL-6 i IL-10 w osoczu dzieci poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z krążeniem pozaustrojowym i bez niego

Jarosław Paśnik, Jadwiga Anna Moll, Wojciech Mazurowski, Jacek Moll, . Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Agnieszka Cywińska-Bernas, Andrzej Sysa i Krzysztof Zeman

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):57-63.

Prospektywna ocena jakości życia pacjentów z migotaniem przedsionków, leczonych inwazyjnie lub farmakologicznie

Agnieszka Jankowska, Mariusz Pytkowski, Aleksander Maciąg, Alicja Kraska, Ilona Kowalik, Dariusz Łuczak i Hanna Szwed

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):65-69.

Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

Dariusz Michałkiewicz, Robert Ryczek, Robert Olszewski, Marian Cholewa i Jerzy Adamus

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):71-76.
Review Papers

Zespół Brugadów - niektóre aspekty kliniczne i testy diagnostyczne

Patrycja Nowak i Włodzimierz Kargul

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):1-6.

Kardiografia impedancyjna

Mariusz Piechota, Robert Irzmański, Jan Kowalski i Lucjan Pawlicki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):7-12.

Mutacje w genie receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości (BMPR 2) w pierwotnym nadciśnieniu płucnym

Ala Foremny, Urszula Mazurek, Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik i Wojciech Jacheć

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(1):13-19.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl