open access

Vol 12, No 3 (2005)
Review paper
Published online: 2005-03-17
Get Citation

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 1

Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):153-160.

open access

Vol 12, No 3 (2005)
Review Papers
Published online: 2005-03-17

Abstract

Elektrokardiografia holterowska (AECG) jest obecnie powszechnie stosowaną w praktyce nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą również na ocenę ryzyka nagłego zgonu sercowego u niektórych pacjentów z chorobami serca. Jej dostępność oraz stosunkowo niskie koszty sprawiają, że jest metodą często wykorzystywaną w praktyce klinicznej, przy czym niekiedy nie uwzględnia się wskazań do jej wykonania. Zdarzają się również sytuacje, kiedy AECG mogłoby wnieść nowe istotne informacje w procesie diagnostyczno-rokowniczym, jednak z różnych powodów lekarz prowadzący nie zleca tego badania. Dlatego niezwykle istotną kwestią stało się przypomnienie i uściślenie wskazań do AECG. Dokonała tego grupa ekspertów powołanych przez Amerykańskie Kolegium Kardiologów (ACC) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA). Niniejsza praca obejmuje krótki rys historyczny rozwoju AECG w ciągu 50 lat od jej wynalezienia. Następnie przedstawiono wskazania do wykonania AECG zebrane i usystematyzowane przez ACC i AHA, opierające się na klasach I–III, wraz z krótkim komentarzem autorskim, niekiedy polemizującym z powyższymi wskazaniami. Zaczerpnięto je z raportu grupy ekspertów do spraw wytycznych ACC/AHA opublikowanego w 1999 r., więc część z nich nie uwzględnia nowych technik, które rozwinęły się w kardiologii przez ostatnie lata. Dotyczy to zwłaszcza stymulatorów serca, gdzie autorzy na podstawie własnych doświadczeń polemizują z przedstawionymi standardami. W pracy nie omówiono ani nie skomentowano wskazań dotyczących pacjentów pediatrycznych, które zawarte są w wyżej wymienionym artykule, ponieważ stanowią one przedmiot zainteresowań oddzielnej specjalizacji - kardiologii dziecięcej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 153–160)

Abstract

Elektrokardiografia holterowska (AECG) jest obecnie powszechnie stosowaną w praktyce nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą również na ocenę ryzyka nagłego zgonu sercowego u niektórych pacjentów z chorobami serca. Jej dostępność oraz stosunkowo niskie koszty sprawiają, że jest metodą często wykorzystywaną w praktyce klinicznej, przy czym niekiedy nie uwzględnia się wskazań do jej wykonania. Zdarzają się również sytuacje, kiedy AECG mogłoby wnieść nowe istotne informacje w procesie diagnostyczno-rokowniczym, jednak z różnych powodów lekarz prowadzący nie zleca tego badania. Dlatego niezwykle istotną kwestią stało się przypomnienie i uściślenie wskazań do AECG. Dokonała tego grupa ekspertów powołanych przez Amerykańskie Kolegium Kardiologów (ACC) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA). Niniejsza praca obejmuje krótki rys historyczny rozwoju AECG w ciągu 50 lat od jej wynalezienia. Następnie przedstawiono wskazania do wykonania AECG zebrane i usystematyzowane przez ACC i AHA, opierające się na klasach I–III, wraz z krótkim komentarzem autorskim, niekiedy polemizującym z powyższymi wskazaniami. Zaczerpnięto je z raportu grupy ekspertów do spraw wytycznych ACC/AHA opublikowanego w 1999 r., więc część z nich nie uwzględnia nowych technik, które rozwinęły się w kardiologii przez ostatnie lata. Dotyczy to zwłaszcza stymulatorów serca, gdzie autorzy na podstawie własnych doświadczeń polemizują z przedstawionymi standardami. W pracy nie omówiono ani nie skomentowano wskazań dotyczących pacjentów pediatrycznych, które zawarte są w wyżej wymienionym artykule, ponieważ stanowią one przedmiot zainteresowań oddzielnej specjalizacji - kardiologii dziecięcej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 153–160)
Get Citation

Keywords

elektrokardiografia holterowska (AECG); historia; wskazania; zastosowanie

About this article
Title

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 1

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 3 (2005)

Article type

Review paper

Pages

153-160

Published online

2005-03-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):153-160.

Keywords

elektrokardiografia holterowska (AECG)
historia
wskazania
zastosowanie

Authors

Zbigniew Szafraniec
Jerzy Krzysztof Wranicz
Michał Chudzik
Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl