Vol 12, No 3 (2005)

Date published: 2005-03-17

Table of Contents

open access

Original Papers

Migotanie przedsionków u chorych z niewydolnością serca a ryzyko zgonu

Dorota Zyśko, Jacek Gajek, Wojciech Rubin i Walentyna Mazurek

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):161-167.

Dizopiramid, sotalol i propafenon w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków — obserwacja roczna

Dariusz A. Kosior, Beata Wożakowska-Kapłon, Sławomir Stawicki, Marek Roik, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):169-180.

Zmienność rytmu serca u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Nowe parametry w dziedzinie czasu

Katarzyna Pawlak-Buś, Marianna Kołodziejczyk-Feliksik, Lucyna Kramer, Elżbieta Nikisch, Jerzy Moczko i Tomasz Siminiak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):181-188.

Ciśnienie tętna a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Marzena Stopyra-Początek, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):189-197.

Podatność aorty u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca, leczonych perindoprilem - badanie Compliprest

Tomasz Zieliński, Małgorzata Kurpesa, Ewa Uszok-Stenzel, Danuta Drechsler, Tomasz Rywik, Marta Starczewska, Dariusz Rynkun i Jerzy Korewicki

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):199-209.

Echokardiograficzna ocena zmian w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Hanna Przepiera-Będzak, Jarosław Kaźmierczak, Marek Brzosko, Iwona Brzosko, Edyta Płońska i Zdzisława Kornacewicz-Jach

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):221-228.

Czy możliwe jest bezpieczne skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów po zabiegu implantacji stymulatora dwujamowego serca w ośrodku wysoko specjalistycznym?

Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch i Marian Futyma

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):229-239.
Review Papers

Krajobraz po PEACE. Czy wszystkie inhibitory ACE działają jednakowo?

Stefan Grajek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):145-152.

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 1

Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):153-160.
Standardy postępowania

Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiograficzne — rekomendacje Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowski, Piotr Hoffman, Michał Plewka, Edyta Płońska i Andrzej Szyszka

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):241-244.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl