open access

Vol 12, No 3 (2005)
Review Papers
Published online: 2005-03-17
Get Citation

Krajobraz po PEACE. Czy wszystkie inhibitory ACE działają jednakowo?

Stefan Grajek
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):145-152.

open access

Vol 12, No 3 (2005)
Review Papers
Published online: 2005-03-17

Abstract

Analiza dotychczas przeprowadzonych badań sugeruje, że naczynioprotekcyjne działanie inhibitorów ACE może być zróżnicowane i że zróżnicowanie to może dotyczyć odmiennych obszarów naczyniowych. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o skuteczność stosowania inhibitorów ACE w stabilnej dławicy piersiowej bez upośledzonej czynności lewej komory serca oraz przedstawienie racjonalnych argumentów w dyskusji na temat tzw. „efektu klasy” tej grupy leków. Dokonano wnikliwej analizy założeń, badanych populacji i wyników wszystkich dużych prób klinicznych, począwszy od klasycznych badań CONSENSUS, SAVE, SOLVD, do przeprowadzonych w ostatnich latach i budzących żywe reakcje wyników badań HOPE, PEACE, QUIET i EUROPA. W świetle przedstawionej analizy porównawczej hipoteza o zróżnicowanym działaniu naczynioprotekcyjnym poszczególnych inhibitorów ACE na tętnice wieńcowe wydaje się uzasadniona. (Folia Cardiol. 2005; 12: 145–152)

Abstract

Analiza dotychczas przeprowadzonych badań sugeruje, że naczynioprotekcyjne działanie inhibitorów ACE może być zróżnicowane i że zróżnicowanie to może dotyczyć odmiennych obszarów naczyniowych. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o skuteczność stosowania inhibitorów ACE w stabilnej dławicy piersiowej bez upośledzonej czynności lewej komory serca oraz przedstawienie racjonalnych argumentów w dyskusji na temat tzw. „efektu klasy” tej grupy leków. Dokonano wnikliwej analizy założeń, badanych populacji i wyników wszystkich dużych prób klinicznych, począwszy od klasycznych badań CONSENSUS, SAVE, SOLVD, do przeprowadzonych w ostatnich latach i budzących żywe reakcje wyników badań HOPE, PEACE, QUIET i EUROPA. W świetle przedstawionej analizy porównawczej hipoteza o zróżnicowanym działaniu naczynioprotekcyjnym poszczególnych inhibitorów ACE na tętnice wieńcowe wydaje się uzasadniona. (Folia Cardiol. 2005; 12: 145–152)
Get Citation

Keywords

działanie naczynioprotekcyjne; inhibitory ACE; stabilna dławica piersiowa

About this article
Title

Krajobraz po PEACE. Czy wszystkie inhibitory ACE działają jednakowo?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 3 (2005)

Pages

145-152

Published online

2005-03-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(3):145-152.

Keywords

działanie naczynioprotekcyjne
inhibitory ACE
stabilna dławica piersiowa

Authors

Stefan Grajek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl